PISO vtičnik

Prikaz raznovrstnih prostorskih podatkov, do katerega sicer dostopate s pomočjo PISO spletnega ali mobilnega pregledovalnika, lahko vključite neposredno v vašo spletno stran ter s tem vašim obiskovalcem zagotovite celovito informacijo na enem mestu.

Primer uporabe PISO vtičnika najdete na povezavi: PISO vtičnik Mestna občina Novo mesto

HTML kodo enostavno generirate v INTERNEM delu PISO z uporabo ukaza Povezava na trenutnu pogled --> Koda za PISO vtičnik

Pripravljena koda je osnutek za vaš vtičnik. Skopirajte jo (Copy/Paste) in vključite v vašo spletno stran. Za želeno obnašanje bodo morda potrebne manjše ročne spremembe. Za več informacij nas kontaktirajte.

klikni za povečavo

Za vgraditev PISO vtičnika v vašo spletno stran potrebujete rumeno in oranžno obarvan del HTML kode.

Primer KODE

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1"><title>
</title></head>
<body>
<div id="piso1" style="width:665px; height:700px;"></div>
  <script language="JavaScript1.2" type='text/javascript'>
  function InitPisoControls()
  {
  InitPisoControl(document.getElementById("piso1"),
"obcina=tolmin&catprj=piso.tolmin_hribi&bckcat=piso.base_tile_tk&ovllys=00001000", {isStatic:false});
  }
  </script> <script language="JavaScript1.2" src="https://www.geoprostor.net/piso/InitPisoControl.asp" type="text/javascript"></script>

</body>
</html>

Preko oblikovanja oranžno obarvanega dela HTML kode je mogoče sestaviti poljuben prikaz prostorskih podatkov in ga vključiti v vašo spletno stran. Omenjeni del kode dobite tako, da v PISO spletnem pregledovalniku sestavite želen prikaz prostorskih podatkov ter sledite navodilom na povezavi.

Ključni sestavni deli kode:

Izbor občine: obcina=tolmin
Izbor tematskega sklopa: catprj=piso.tolmin_hribi
Izbor podlage: bckcat=piso.base_tile_tk
Izbor skupnih slojev: ovllys=000010000000 (zaporedno mesto št. 1 ustreza zaporedni vrstici skupnega sloja v meniju PISO spletnega pregledovalnika; v tem primeru je izbran skupni sloj v peti vrstici menija ("Nazivi ulic"); v primeru, da ni izbran noben skupni sloj, so vse vrednosti enake 0)
Prikaz je dinamičen:{isStatic:false} (omogočeno je premikanje po karti in spreminjanje merila)
Prikaz je statičen: {isStatic:true} (prikaz je statičen, premikanje po karti in spreminjanje merila ni omogočeno)
Okvir: {frameBorder:true}
Poizvedba: {isIdentify:true}

KODA

obcina=kobarid&cx=397426.28&cy=125435.26&scale=8&catprj=
piso.kobarid_hribi&bckcat=piso.base_tile_hv&
ovllys=000000000000

isStatic:true

frameBorder:true

KODA

obcina=loski_potok&cx=468785.92&cy=62003.65&scale=2&catprj=
piso.loski_potok_sd_opn1&bckcat=piso.base_tile_hv&
ovllys=001000000000

isStatic:false

isIdentify:true

 
 
Pogoji za uporabo

Funkcionalnost in delovanje vtičnika je na voljo v okviru paketa PISO Plus

Za več informacij nas kontaktirajte.