PISO GIS 3D LiDAR - Pregledovalnik oblaka točk

Kratek povzetek za tisk: PISO 3D LiDAR: Paket
Strokovne podlage: PISO 3D LiDAR: Strokovne podlage

 

PISO 3D LiDAR: PAKET vključuje

1. Enostaven pregledovalnik 3D oblaka točk - najenostavnejši pregledovalnik oblaka točk, z optimalno vizualizacijo in hitrostjo delovanja. Brez omejitev števila uporabnikov + celotno paleto PISO Desktop funkcionalnosti, ki jih uporabniki poznajo pri drugih modulih!

2. Strokovne podlage (10 SET-ov)

 • karta usmerjenosti terena,
 • karta višin – TLA (sivinsko),
 • karta višin – TLA (barvno),
 • karta višin – POVRŠJE (sivinsko),
 • karta višin – POVRŠJE (barvno),
 • karta naklonov terena,
 • karta razlik – TLA – POVRŠJE,
 • karta ukrivljenosti terena,
 • karta objektov,
 • karta plastnic.

 

3. Vključitev v PISO + posredovanje podatkov na DVD - ob naročilu vam podatke predamo na DVD, obenem pa rezultate študij vključimo v PISO Pregledovalnik.

Izvedene analize - strokovne podlage - vam služijo pri:

 • interpretaciji oblike terena,
 • analizah osončenosti,
 • analizah naravnih nesreč (plazovi, poplave, erozije ...),
 • analizah hidroloških razmer,
 • analizah linij vidnosti (angl. Line of sight),
 • urbanističnem načrtovanju in razvoju infrastrukture,
 • ugotavljanju smeri odtekanja padavin,
 • analizah porazdelitve vegetacije ...
Pogoji za uporabo

Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR je na voljo v okviru paketa PISO Plus

Za več informacij nas kontaktirajte.