PISO GIS 3D LiDAR - Pregledovalnik oblaka točk

Kratek povzetek za tisk: PISO 3D LiDAR: Paket
Strokovne podlage: PISO 3D LiDAR: Strokovne podlage

 

PISO 3D LiDAR: PAKET vključuje

1. Enostaven pregledovalnik 3D oblaka točk - najenostavnejši pregledovalnik oblaka točk, z optimalno vizualizacijo in hitrostjo delovanja. Brez omejitev števila uporabnikov + celotno paleto PISO Desktop funkcionalnosti, ki jih uporabniki poznajo pri drugih modulih!

2. Strokovne podlage (10 SET-ov)

 • karta usmerjenosti terena,
 • karta višin – TLA (sivinsko),
 • karta višin – TLA (barvno),
 • karta višin – POVRŠJE (sivinsko),
 • karta višin – POVRŠJE (barvno),
 • karta naklonov terena,
 • karta razlik – TLA – POVRŠJE,
 • karta ukrivljenosti terena,
 • karta objektov,
 • karta plastnic.

 

3. Vključitev v PISO + posredovanje podatkov na DVD - ob naročilu vam podatke predamo na DVD, obenem pa rezultate študij vključimo v PISO Pregledovalnik.

Izvedene analize - strokovne podlage - vam služijo pri:

 • interpretaciji oblike terena,
 • analizah osončenosti,
 • analizah naravnih nesreč (plazovi, poplave, erozije ...),
 • analizah hidroloških razmer,
 • analizah linij vidnosti (angl. Line of sight),
 • urbanističnem načrtovanju in razvoju infrastrukture,
 • ugotavljanju smeri odtekanja padavin,
 • analizah porazdelitve vegetacije ...
Pogoji za uporabo

Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR je na voljo v okviru paketa PISO Plus

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.