Piši-briši stenska karta

Stenska karta za učinkovite sestanke v vaši pisarni ali sejni sobi

Kratek povzetek za tisk: Piši-briši stenska karta

Stenska karta na katero lahko pišete in rišete, ter vsebino po želji tudi izbrišete. Piši-briši karto lahko obesite v pisarni, sejni sobi ali preddverju vaše občinske stavbe in z njo navdušite obiskovalce. Primerna je tudi za promocijske namene občine na sejmih in drugih dogodkih. Predvsem pa stenska piši-briši karta omogoča enostavno soočanje idej pri razmišljanju o prostoru. Na karti so prikazani letalski posnetki (DOF) ali letalski posnetki (DOF) s parcelami. Po dogovoru vam lahko izdelamo tudi namensko karto z drugimi PISO vsebinami (npr. javna razgrnitev OPN).

Pripravimo vam lahko tudi reklamno stojalo (pingvin), ki služi kot razstavni objekt v pisarni, na sejmih in drugih poslovnih dogodkih. Reklamno stojalo se da enostavno razstaviti in pospraviti v priročno torbo.

Prednosti piši-briši stenske karte:

  • visokokakovostni tisk vsebin prilagojenih za delo na občini,
  • plastificirana povšina omogoča dolgotrajen in kakovosten izgled,
  • plastificirana površina povečuje obstojnost stenske karte,
  • posebna gladka prevleka omogoča pisanje in brisanje,
  • formati stenskih kart so primerni za vsako pisarno,
  • hitra in kakovostna izvedba.

Na voljo so naslednji formati:

  • stenska karta format A0 (cca 85 x 120 cm),
  • stenska karta format B0 (cca 100 x 140 cm),
  • reklamno stojalo - pingvin (cca 80 x 200 cm).

 

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma
na tel 01/ 542 71 10.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.