PISO Spletni pregledovalnik

Prostorski informacijski sistem občin vsebuje najpopolnejšo zbirko državnih in občinskih prostorskih vsebin na enem mestu, ki so uporabnikom s pomočjo pregledovalnika na enostaven način dostopne preko interneta.

Kratek povzetek: PISO Brošura

Spletni pregledovalnik na najpreprostejši način omogoča vpogled v občinske in državne prostorske podatke, brez namestitve dodatne programske opreme in brez omejitve števila uporabnikov. Za delo s pregledovalnikom sta potrebna samo računalnik in internetna povezava.

Osnovne značilnosti
  • standardne operacije spletnih GIS-sistemov;
  • vpogled v prostorske podatke, državne in občinske - na enem mestu;
  • grafični prikaz vsebin za poljubno geografsko območje;
  • iskanje in prikaz pojavov v prostoru s pomočjo enostavnih ter sestavljenih poizvedb;
  • priprava poročil in kartografskih vsebin za izpis na tiskalnik;
  • merjenje razdalj in površin;
  • pošiljanje pogledov z označeno lokacijo po elektronski pošti;
  • možnost povezovanja grafičnih pojavov in drugih virov ali evidenc (odlok prostorskega akta, fotografije,spletni registri ...);
  • analitične prostorske operacije.
Vsebine

Vsebine v sistemu PISO so državnega in občinskega vira - skupaj tvorijo najpopolnejšo zbirko prostorskih informacij za občine. Podrobnosti o vsebinah najdete v Vsebinskih sklopih (več)

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Iskanja

Standardni iskalnik omogoča iskanje po: naslovu, zemljepisnih imenih, koordinatah (D48/GK,WGS84,D96/TM), nepremičninah, prebivalcih, cestnih odsekih in poslovnih subjektih.

Za nekatere specifične vsebine pa je možna tudi priprava dodatnih iskalnikov, odvisno od uporabnikovih zahtev in seveda odvisno od kakovosti podatkovnih nizov.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Generiranje poročil

Izjemno močno orodje v sistemu PISO je zmožnost kreiranja poročil, ki vsebujejo povzetke vseh osnovnih podatkov določenih tematskih sklopov.Kot zbirka grafičnih in atributnih podatkov ali samo kot izpisek atributnih podatkov predstavlja končni izdelek.

Poročila je možno izdelati na podlagi lokacije, ki nam povrne informacije iz vseh temeljnih tematskih sklopov, poleg tega pa je možno izdelovanje poročil o parcelah ter stavbah.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Multimedijske vsebine

Za še popolnejšo sliko stanja v naravi je v sistemu PISO omogočeno povezovanje prostorskih podatkov na multimedijsko gradivo, v kolikor to obstaja. Neoviran dostop do fotografskega gradiva ali videoposnetkov je zagotovljen z varnim shranjevanjem podatkov v računalniškem centru.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Oglejte si še

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.