PISO Uradne kartografske priloge

Pregled, priprava, tiskanje – v enem koraku!

Uradne kartografske priloge so nepogrešljiv element vsake lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi. Sedaj si jih lahko enostavno in najhitreje pripravite in natisnete kar preko PISO Spletnega pregledovalnika.

Glede na vaše želje in ob upoštevanju vaših obstoječih predlog vam pripravimo obrazce za visoko kakovostno tiskanje uradnih kartografskih prilog na podlagi vaših veljavnih prostorskih aktov.

Orodje za tiskanje uradnih kartografskih prilog vam omogoča:

  • tisk po principu »kopija je enaka originalu«;
  • tisk v poljubnem merilu;
  • samodejno določitev območja tiskanja na podlagi trenutnega pogleda v PISO Spletnem pregledovalniku;
  • označitev lokacije, parcele ali več parcel v postopku;
  • ustrezno opremljenost prilog z legendo;
  • samodejno generiranje ali ročno vnašanje izvenokvirne vsebine (naslov, datum, št. potrdila ...).
klikni za povečavo

Za več informacij pišite na: kontakt

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.