PISO Uradne kartografske priloge

Pregled, priprava, tiskanje – v enem koraku!

Uradne kartografske priloge so nepogrešljiv element vsake lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi. Sedaj si jih lahko enostavno in najhitreje pripravite in natisnete kar preko PISO Spletnega pregledovalnika.

Glede na vaše želje in ob upoštevanju vaših obstoječih predlog vam pripravimo obrazce za visoko kakovostno tiskanje uradnih kartografskih prilog na podlagi vaših veljavnih prostorskih aktov.

Orodje za tiskanje uradnih kartografskih prilog vam omogoča:

  • tisk po principu »kopija je enaka originalu«;
  • tisk v poljubnem merilu;
  • samodejno določitev območja tiskanja na podlagi trenutnega pogleda v PISO Spletnem pregledovalniku;
  • označitev lokacije, parcele ali več parcel v postopku;
  • ustrezno opremljenost prilog z legendo;
  • samodejno generiranje ali ročno vnašanje izvenokvirne vsebine (naslov, datum, št. potrdila ...).
klikni za povečavo

Za več informacij pišite na: kontakt

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo