Podatki državnih prostorskih aktov in ukrepov

Pripravili smo nov tematski sklop, ki prikazuje območja državnih prostorskih načrtov (sprejetih in v pripravi) ter veljavnih prostorskih ukrepov. S tem lahko uporabniki spremljajo lokacijo in stanje sprejemanja državnih prostorskih aktov (na primer pomembnejših infrastrukturnih objektov).

Po opozorilu upravljalca teh vsebin so podatki namenjeni pripravljalcem novih prostorskih aktov.

VIR: Ministrstvo za okolje in prostor