Posodobitev podatkov v tematskem sklopu Druge državne vsebine

Posodobili smo podatke v tematskih sklopih

  • Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) (brez slojev GERK in KMG);
  • Druge državne vsebine > Varstvo narave;
  • Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom;
  • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode);
  • Druge državne vsebine > Državni prostorski akti in ukrepi;
  • Druge državne vsebine > Divja odlagališča odpadkov.

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Viri podatkov: ARSO, ZGS, MKO, MZIP, Ekologi brez meja