POSODOBLJENI LETALSKI POSNETKI - DOF 2017

 V PISO spletni pregledovalnik smo vključili najnovejše podatke državnega digitalnega ortofota iz leta 2017. Območje pokritosti je JZ del Slovenije in je razvidno iz slike, ki je dostopna na povezavi.