Posodobljeni letalski posnetki DOF 2023

V sistem PISO smo vključili novo podlago "Letalski posnetki 2023", hkrati pa smo posodobili posnetke v podlagi "Hibridna karta".

Posnetki so posodobljeni za zahodno Slovenijo, kot je prikazano na grafiki "Ortofoto - zadnje stanje".

Posodobljeni letalski posnetki DOF 2023