NOVOSTI V PROCESU PRIPRAVE POSZ

Strokovni posvet

Nova področna zakonodaja je v začetku leta prinesla kar nekaj novosti na področju opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo in priprave programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Brezplačnega posveta se lahko udeležite v torek, 8. oktobra 2019, od 9.30 do 13.00 v prostorih Kristalne palače (Kongresna dvorana), Ameriška cesta 2, 1000 Ljubljana

Program:

  • 9:00 - 9:30 Registracija udeležencev
  • 9:30 - 11:00 Predstavitev novosti z vprašanji in odgovori
  • 11:00 - 11:30 Odmor s kavo
  • 11:30 - 13:00 Predstavitev primerov in odprta diskusija z udeleženci

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.