Program opremljanja stavbnih zemljišč - priprava z ekipo PISO

Izdelava programa, odloka in vključitev v aplikacijo PISO Komunalni prispevek

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 ...) določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), sprejme pa ga Občinski svet z odlokom.

Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera komunalnega prispevka. Namen Programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPN ali OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu z veljavno zakonodajo:

Kratek povzetek za tisk: PISO Program opremljanja

Skupaj z našimi vsebinskimi strokovnjaki vam hitro in učinkovito pripravimo kakovosten program opremljanja in pripadajoči odlok, ki upošteva vse vidike v izračunu in onemogoča povzročanje napak ob izračunu.

Osnovne značilnosti
 • skladnost z zakonodajo in občinskimi odloki,
 • projektno voden proces izdelave s točno vnaprej določeno časovnico,
 • aktivno sodelovanje z vsemi akterji, občinsko upravo in izvajalci GJS,
 • izračun vrednosti za posamezno vrsto opreme glede na lokacijo,
 • avtomatizirana priprava odločbe in plačilnega naloga (UPN obrazec) v aplikaciji PISO Komunalni prispevek,
 • informativni izračun in prikaz izdanih odločb v PISO Spletnem pregledovalniku.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
delo v glavnem oknu aplikacije priprava odločbe: območje priprava odločbe: vlagatelji
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
odločba plačilni nalog (UPN obrazec) informativni izračun v PISO Spletnem pregledovalniku
Izbrane reference projektne skupine
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ig, 2018,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Idrija, 2018,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Videm, 2018,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Slovenske Konjice, 2017,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Oplotnica, 2017,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Idrija, 2016,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Kamnik, 2016,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjske soseske Hramše, 2016-,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN turistične cone Drtijščica, 2016-,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Obrtne cone Videm, 2015,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Videm, 2015,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Podlehnik, 2015-,
 • Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN L7 Lukovica ter območje Sprememb in dopolnitev ZN območja Lukovica L8, 2015,
 • Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ložnica LO-7, 2015,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Veržej, 2014,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Dornava, 2014,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Trnovska vas, 2014,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Idrija, 2014,
 • Prenova programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske soseske Liboje-sever, 2014,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Šmatevž, 2013,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Rožna, 2013,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Braslovče, 2013,
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Rakek - RA 21«, 2012,
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo aplikacije je naročilo ali sklenjena pogodba.

Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.