Preliminarni prenos OPN na 'ZKN'

Ukinitev zemljiško katastrskega prikaza (ZKP) in umik iz distribuiranja s strani GURS v juliju 2022 ter vzpostavitev novega katastra nepremičnin bo občinskim upravam povzročil nemalo težav in zmanjšal njihovo operativnost za čas do uskladitve prostorskih izvedbenih aktov z novimi podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

Zato smo za vas razvili in pripravili postopek Preliminarnega prenosa OPN, ki vam bo omogočil:

  1. izdelavo lokacijskih informacij v aplikaciji PISO Lokacijska informacija,
  2. pripravo izračuna namenske rabe za vpis deleža na parceli (posredovanje na GURS za vpis v KN),
  3. vključitev v interni del sistema PISO za namen grafične interpretacije postopkov,
  4. druge postopke, v katerih se uporabljata sloja PNRP in EUP.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Preliminarni prenos OPN na