Prenova tem.sklopa NEPREMIČNINE

Obstoječ tematski sklop Nepremičnine smo prenovili in razširili v 4 podsklope, ter dodali nove vsebine:

1. Lastništvo parcel (pravnih oseb)

Vsebuje sloje iz obstoječega sklopa Nepremičnin, ki prikazujejo Parcele v javni lasti, Parcele v lasti in upravljanju te občine ter sloj, ki na karto izpiše Lastnike parcel z označenim območjem. Na tem sloju je omogočena tudi lokacijska poizvedba. Slika prikazuje primer iz javnega dostopa, ki vsebuje samo lastništvo pravnih oseb.

2. Stavbe po določenih kriterijih

Na novo je dodan prikaz stavb glede na leto izgradnje, ki je kombiniran z dejansko rabo stavbe (stanovanjska, nestanovanjska).

3. Vrednost nepremičnin

Dodana je lokacijska poizvedba, ki poleg vrednosti na kvadratni meter vsebuje še informacijo o vrsti nepremičnine (samo parcela ali parcela s stavbo).

4. Modeli vrednotenja nepremičnin

Nov tematski sklop, ki vsebuje 21 modelov nepremičnin, vsak model pa ima lahko do 20 ravni. Omogočena je poizvedba in povezava dokument, ki podrobno opiše posamezen model, referenčne nepremičninine ter način izračuna vrednosti nepremičnine.