Preurejene in dodane podlage DOF

V sistemu PISO smo preuredili in preimenovali podlage, ki temeljijo na letalskih posnetkih DOF (digitalni ortofoto), ter dodali nekatere nove:

  • Letalski posnetki (DOF5+DOF1) - podlaga vsebuje trenutno najnovejši letalski posnetek za območje občine, ter (v kolikor so podatki na voljo oz. jih je občina ponudila na vpogled) DOF1 visoke ločljivosti;
  • Letalski posnetki 2010-2012 (DOF5) - podlaga je aktualna na južnem delu Slovenije, za katero je bilo v letu 2012 izvedeno ponovno snemanje. Na preostalih območjih se podlaga ne razlikuje od podlage "Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5)". Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
  • Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke cikličnega snemanja v letih 2009, 2010 in 2011. Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
  • Letalski posnetki 2006 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke snemanja v letu 2006, v tem letu je bilo izvedeno snemanje za celotno območje Slovenije;
  • Letalski posnetki 1994-2005 ČB (DOF5) - podlaga vsebuje najstarejše črno-bele letalske posnetke, ki so na voljo za območje občine. Letalska snemanja so sicer bila izvajana že pred letom 1994, vendar podatki še niso na razpolagi v taki obliki, da bi bili primerni za vključitev.

Preklop med podlagami

Privzeto je ob vstopu v sistem PISO izbrana podlaga Karte in letalski posnetki (DOF5), to lahko poljubno spreminjate z izbiro podlage, ki se ne spreminja na vseh merilih pogleda.

Stanje podatkov

Grafično si lahko datum posameznega lista ogledate v tematskem sklopu "Pomožni sloji", sloj za posamezno podlago si vklopite v legendi. Stanje zadnjega aktualnega lista (nabor listov za območje občine) najdete v meniju "stanje podatkov".

klikni za povečavo