Priprava podatkov za poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode (IJSVO)

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo storitev obdelave in priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode na območju aglomeracij v občini. Podatke pripravimo in obdelamo v skladu z navodili IJSVO in Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. V storitev je vključena priprava zbirnika za posredovanje na MOP na podlagi podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO):

  • Centralni register prebivalcev (CRP) - število prebivalcev na naslov;
  • Aglomeracije - VODOVOD in KANALIZACIJA - območja za poročanje;
  • Kataster stavb (KS) - stavbe na območju aglomeracij;
  • Register nepremičnin (REN) - stanovanjska raba, opremljenost z vodovodom;
  • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) - opremljenost z vodovodom;
  • Hišne številke iz registra prostorskih enot (RPE) - naslovi.

Zaradi razširjenega nabora zahtevanih podatkov za posredovanje potrebujemo tudi podatke, s katerimi razpolagajo vaša komunalna podjetja (priloga).

Za več informacij pišite na: kontakt