Urejanje namenske rabe za vpis v evidenco REN

Postopek urejanja namenske rabe je sledeč:

 1. Poiščemo parcelo, na kateri želimo urediti namensko rabo (navodilo za iskanje parcele: tukaj). V opisu parcele (pod karto) poiščemo podatek o njeni namenski rabi in kliknemo na ikono za urejanje namenske rabe (slika 1).
 2. Odpre se nam forma za urejanje namenske rabe, kjer lahko spreminjamo šifro, delež (%) ali površino (m2) posamezne rabe, odstranjujemo () ali dodajamo () nove namenske rabe in dodamo opombo (slika 2).
 3. Če dodamo novo rabo zemljišča za gradnjo stavb, se prikaže ikona . S klikom na ikono, se odpre forma za urejanje geometrije (slika 3). To urejamo na različne načine:
  • S klikom na levo tipko miške dodajamo lomne točke poligona, z dvoklikom pa potrdimo zaris (slika 4).
  • Če želimo dodati novo lomno točko, kliknemo z levo tipko miške na želeno mesto na liniji (slika 5). Če želimo izločiti lomno točko, kliknemo nanjo z desno tipko miške.
  • Če želimo premakniti točko, jo samo povlečemo na želeno mesto. To naredimo z levim klikom miške (slika 6).
   POZOR: Urejevalnik omogoča lepljenje na lomne točke parcele.
  • Če želimo dodati nov poligon, moramo najprej potrditi zaris prvega poligona. To naredimo s klikom na ikono .
  • Če želimo dodati luknjo znotraj obstoječega poligona, spet najprej potrdimo prejšnjo geometrijo in nato kliknemo na ikono . Potem poljubno zarišemo območje luknje (slika 7).
 4. Ko želimo potrditi urejanje, kliknemo na ikono "Zaključi urejanje". Če geometrija ni topološko pravilna, nas orodje na to opomni. Izberemo lahko, da orodje samo popravi geometrijo (v tem primeru moramo po spremembi še enkrat potrditi zaris geometrije). Lahko pa prekličemo ukaz in jo uredimo sami.
 5. Po končanem urejanju geometrije moramo urediti tudi deleže namenske rabe. Ko so deleži urejeni in želimo potrditi spremembo, izberemo možnost "shrani". V primeru, da sprememb ne želimo shraniti, izberemo "prekliči".
  POZOR: Vsota deležev posameznih rab mora biti enaka 100. V nasprotnem primeru sprememb ne moremo shraniti (slika 8).
 6. Pod obstoječo namensko rabo se ustvari nova preglednica "spremembe namenske rabe", ki vsebuje podatke o spremenjeni namenski rabi, datum spremembe, status (čaka na oddajo/oddano na GURS) in opombo.
  Če izberemo tematski sklop "PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN", lahko tudi vidimo urejeno geometrijo zemljišča za gradnjo stavb (slika 9).
 7. Po želji lahko namensko rabo ponovno urejamo.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 1 slika 2 slika 3
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 4 slika 5 slika 6
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 7 slika 8 slika 9

NAMIG: Za lažje urejanje namenske rabe lahko spremenimo višino okna za tekstovni prikaz in sicer tako, da postavimo miško na zgornji okvir okna in povlečemo rob do želenega položaja.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.