PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN

Zmanjšajte število potencialnih pritožb! Že sedaj skrbimo za več kot 50 občin! Zahtevajte ponudbo:
kontakt

Celoletno vzdrževanje namenske rabe za REN predstavlja edino celovito storitev na tržišču, informacijsko podprto s sistemom, ki ga dnevno uporabljate. Brez dodatnih aplikacij ali dodatnega izobraževanja - s celoletnim vzdrževanjem dobite:

 • Pripravo podatkov Namenske rabe za vpis v REN v predpisani obliki za vpis v evidenco REN vključno z določitvijo Zemljišč za gradnjo skladno s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/2013).
 • 12 x letna vzpostavitev namenske rabe na novih parcelah.
 • Orodje za urejanje namenske rabe v PISO Spletnem pregledovalniku + posredovanje podatkov (več).
 • Pregled novih ali spremenjenih parcel v 30 dneh od izbranega datuma.

Kratek povzetek za tisk: REN Brošura

klikni za povečavo

ENOSTAVNO UREDITE PODATKE, S CELOLETNIM VZDRŽEVANJEM NAMENSKE RABE! S tem boste zmanjšali število pritožb, poleg tega pa rešili še ostale težave, kot so:

1. Parcele brez namenske rabe: Ob vsaki parcelaciji se izgubi namenska raba. Poleg tega nekatere parcele v REN sploh nimajo vpisane rabe!
V okviru celoletnega vzdrževanja NRP 12 x letno te parcele prestrežemo in dopolnimo rabo!

klikni za povečavo

2. Zamiki v katastrih: Zaradi uporabe različnih evidenc, ki temeljijo na različnih načinih zajema, so prisotna neskladja – posledično so deleži NRP lahko napačni.
Omogočen vam bo urejevalnik namenske rabe, s katerim enostavno prek spletnega PISO uredite neskladja.

3. Postopki, povezani z vpisano namensko rabo in vrednostjo nepremičnine: Podatki o namenski rabi se že danes uporabljajo za različne namene – socialni transferji, zavarovanja, hipoteke, odmere davka od prodaje nepremičnin, odmere davka na nepremično premoženje večjih vrednosti ...

klikni za povečavo

4. Pregled novih ali spremenjenih parcel v 30 dneh od izbranega datuma: Orodje je primerno tudi pri drugih analizah, denimo pri ugotavljanju sprememb v lastništvu, površini, obliki, boniteti ... na parcelah v določenem obdobju.

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Oglejte si še

*»Število potencialnih pritožb« je ocenjeno na podlagi števila tistih parcel v lasti fizičnih in pravnih oseb, ki nimajo določene namenske rabe. Dejansko število pritožb bo odvisno tudi od drugih stanj ter povsem individualnih situacij posameznikov, na kar pa občina v splošnem ne more vplivati.

Urejanje namenske rabe za vpis v evidenco REN

Postopek urejanja namenske rabe je sledeč:

 1. Poiščemo parcelo, na kateri želimo urediti namensko rabo (navodilo za iskanje parcele: tukaj). V opisu parcele (pod karto) poiščemo podatek o njeni namenski rabi in kliknemo na ikono za urejanje namenske rabe (slika 1).
 2. Odpre se nam forma za urejanje namenske rabe, kjer lahko spreminjamo šifro, delež (%) ali površino (m2) posamezne rabe, odstranjujemo () ali dodajamo () nove namenske rabe in dodamo opombo (slika 2).
 3. Če dodamo novo rabo zemljišča za gradnjo stavb, se prikaže ikona . S klikom na ikono, se odpre forma za urejanje geometrije (slika 3). To urejamo na različne načine:
  • S klikom na levo tipko miške dodajamo lomne točke poligona, z dvoklikom pa potrdimo zaris (slika 4).
  • Če želimo dodati novo lomno točko, kliknemo z levo tipko miške na želeno mesto na liniji (slika 5). Če želimo izločiti lomno točko, kliknemo nanjo z desno tipko miške.
  • Če želimo premakniti točko, jo samo povlečemo na želeno mesto. To naredimo z levim klikom miške (slika 6).
   POZOR: Urejevalnik omogoča lepljenje na lomne točke parcele.
  • Če želimo dodati nov poligon, moramo najprej potrditi zaris prvega poligona. To naredimo s klikom na ikono .
  • Če želimo dodati luknjo znotraj obstoječega poligona, spet najprej potrdimo prejšnjo geometrijo in nato kliknemo na ikono . Potem poljubno zarišemo območje luknje (slika 7).
 4. Ko želimo potrditi urejanje, kliknemo na ikono "Zaključi urejanje". Če geometrija ni topološko pravilna, nas orodje na to opomni. Izberemo lahko, da orodje samo popravi geometrijo (v tem primeru moramo po spremembi še enkrat potrditi zaris geometrije). Lahko pa prekličemo ukaz in jo uredimo sami.
 5. Po končanem urejanju geometrije moramo urediti tudi deleže namenske rabe. Ko so deleži urejeni in želimo potrditi spremembo, izberemo možnost "shrani". V primeru, da sprememb ne želimo shraniti, izberemo "prekliči".
  POZOR: Vsota deležev posameznih rab mora biti enaka 100. V nasprotnem primeru sprememb ne moremo shraniti (slika 8).
 6. Pod obstoječo namensko rabo se ustvari nova preglednica "spremembe namenske rabe", ki vsebuje podatke o spremenjeni namenski rabi, datum spremembe, status (čaka na oddajo/oddano na GURS) in opombo.
  Če izberemo tematski sklop "PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN", lahko tudi vidimo urejeno geometrijo zemljišča za gradnjo stavb (slika 9).
 7. Po želji lahko namensko rabo ponovno urejamo.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 1 slika 2 slika 3
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 4 slika 5 slika 6
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 7 slika 8 slika 9

NAMIG: Za lažje urejanje namenske rabe lahko spremenimo višino okna za tekstovni prikaz in sicer tako, da postavimo miško na zgornji okvir okna in povlečemo rob do želenega položaja.