Stavbe po določenih kriterijih

V tematskem sklopu Nepremičnine > Stavbe po določenih kriterijih smo vključili nove kartografske prikaze. Dodali smo:

  • stavbe glede na dejansko rabo,
  • stavbe glede na priključenost na čistilno napravo,
  • stavbe glede na priključenost na kanalizacijo,
  • stavbe glede na priključenost na vodovod,
  • stavbe glede na priključenost na plin,
  • stavbe glede na priključenost na elektriko in
  • stavbe glede na vrsto ogrevanja.

V primeru prikaza stavb po dejanski rabi, smo uvedli novo kategorijo mešana raba. To pomeni, če ima stavba vsaj 2 stavbna dela z različno rabo, se uvrsti v omenjeno kategorijo. Z lokacijsko poizvedbo na tem sloju pa lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o podrobnejši dejanski rabi stavbe.

Uporabljeni podatki o stavbah so prevzeti iz REN.

klikni za povečavo