Tematski sklop Ekološki koridorji za živalske vrste

V PISO smo vključili podatke o Ekoloških koridorjih za živalske vrste – ekološka povezljivost kot del zelenih sistemov.

Podatki so nastali kot del raziskovalnega projekta: »Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni Slovenije kot podpora načrtovanju prostorskega razvoja in upravljanja narave in drugih virov«,

ki ga je izvedla Biotehniška fakulteta v Ljubljani in sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor).

Vir: povezava.

Tematski sklop Ekološki koridorji za živalske vrste