Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami v sistemu PISO

Po dogovoru med Geodetsko upravo RS, SOS, ZOS in ZMOS so občine konec januarja prejele dopis (št. dopisa 35361-3/2022-2552- 3, z dne 31. 1. 2022) s katerim so občine obvestili glede novega usklajevanja modelov vrednotenja skladno z določili v ZMVN-1.

GURS je namreč na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.77/17, 33/19 in 66/19, v nadaljevanju ZMVN-1), ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele vrednotenja vsake dve leti. Ob pregledu aktualnih modelov iz leta 2020 so ugotovili, da le-ti niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato so jih dolžni prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin.

Tokratno uslajevanje modelov želi GURS izvesti tudi ob pomoči sistema PISO, v katerem bi izvedli javno razgrnitev modelov. Do tega bo prišlo, če bo doseženo soglasje z vsemi občinami. Predlagana metoda razgrnitve se nam zdi smiselna, saj boste na ta način občine objavljeno gradivo hitreje in enostavneje pregledale.