Vključitev sloja Natura 2000 - predlog 2013

Tematski sklop Druge državne vsebine > Varstvo narave smo dopolnili s slojema Natura 2000 - predlog 2013 pSCI in SPA.

Predlog so pripravili na Zavodu RS za varstvo narave in je rezultat usklajevanj, ki so potekala od oktobra 2012 dalje. Največje spremembe so v Vzhodnem in Zahodnem Kozjaku, Osrednjih Slovenskih goricah, dolini Vipave, Polhograjskem hribovju, Vitanju – Oplotnici ter na Krasu.

Sloja sta v legendi privzeto izklopljena.