Vključitev tematskega sklopa Gozdovi s posebnim režimom

Druge državne vsebine smo dopolnili s tematskim sklopom Gozdovi s posebnim režimom, ki prikazuje:

  • varovalne gozdove
  • gozdne rezervate
  • požarno ogrožene gozdove
  • conacijo gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma.

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije

klikni za povečavo