Vključitev občine Mirna

Občina Mirna je samostojna od 22. aprila 2011, obsega pa območje nekdanje krajevne skupnosti Mirna znotraj občine Trebnje. Območje nove občine zajema približno 31 km2, občina pa šteje približno 2600 prebivalcev (podatki GURS in SURS).

MIRNA