Vodna zemljišča celinskih voda

V PISO smo posodobili evidenco vodnih zemljišč celinskih voda, ki se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Vodna zemljišča celinskih voda.

Vodna zemljišča celinskih voda