Vrednosti nepremičnin

Podatki o vrednostih nepremičnin v sistemu PISO izkazujejo stanje podatkov iz Registra nepremičnin na dan 23.8.2013 in ne vsebujejo popravljenih vrednosti nepremičnin glede na Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin (Uradni list RS, št.79/2013).

Novi podatki so že naročeni in bodo po prevzemu s strani Geodetske uprave, v najkrajšem možnem času dodani v sistem.