Cestno omrežje z Banko cestnih podatkov (BCP)

V občinski Banki cestnih podatkov (BCP) so zajete vse kategorizirane občinske ceste. Vodijo se podatki o številki, vrsti, kategoriji, dolžini, širini, strukturi cest in cestnih odsekov ipd.

Občinska Banka cestnih podatkov je v sistemu PISO dopolnjena s podatki državnih cest (DC) - grafično in atributno.

Skupaj tvorijo ti podatki celovito evidenco o cestnem omrežju. Z dinamično segmentacijo je možno povezati oba dela, ter tako zagotoviti geolociranje po šifri odseka in stacionaži (dolžini na odseku).

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz državnih, občinskih in gozdnih cest;
  • seznam vseh državnih in občinskih cestnih odsekov;
  • ločeno prikazovanje posamezne kategorije ceste;
  • izpis osnovnih in podrobnih podatkov BCP za izbran odsek in stacionažo;
  • iskanje lokacije glede na cestni odsek in stacionažo z izpisom podatkov BCP na stacionaži.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo