Centralni register prebivalcev (CRP)*

Za uradne informacije v zvezi z vpisi v registru se obrnite na upravljavca - Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).

V centralnem registru prebivalstva (CRP) se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljanja stanja in gibanja prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog za katere imajo zakonsko podlago.

Možnosti v sistemu PISO
  • barvanje hišnih številk glede na število prijavljenih prebivalcev
  • prikaz števila prijavljenih prebivalcev na hišnih številkah
  • izpis prijavljenih oseb z dodatnimi podatki za izbrano hišno številko
  • osnovno iskanje prebivalcev po imenu ali priimku
  • podrobno iskanje prebivalcev glede na različne kriterije (naslov, status, spol, leto rojstva...) 
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom