Zemljiški kataster (termin ZK ukinjen z uvedbo Katastra nepremičnin v letu 2022)

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga.

Posameznim resorjem občinske in državne uprave služi zemljiški kataster kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz parcelnih mej, številk in katastrskih občin
  • barvni prikaz lastništva parcel v javni lasti
  • barvni prikaz območja posestnih listov z lastniki*
  • barvni prikaz kakovosti parcelnih mej glede na stare analogne načrte
  • poročilo o parceli, posestnem listu* ali lastniku*
  • iskanje po parcelnih številkah v okviru katastrskih občin
  • iskanje po posestnem listu* ali lastniku parcele*
  • izdelovanje izbora parcel z možnostjo prikaza in izvoza podatkov o parcelah ali lastnikih*
  • izdelava vlog za različne dokumente na osnovi izbranih parcel

 

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo


*na voljo samo internim uporabnikom