Geodetske podlage

Geodetske podlage so namenjene splošnemu pregledovanju in orientaciji v prostoru ter kot podlaga tematskim vsebinam. Sestavljajo jih naslednje vsebine:

 • Pregledna karta 1:250.000 (PK250)
 • Topografske karte 1:50.000 (TK50)
 • Državne topografske karte 1:25.000 (DTK25)
 • Barvni letalski posnetki (DOF050)
 • Senčen in barvan prikaz terena na osnovi modela višin (DMV25)
 • Temeljni topografski načrti (TTN5/10)
 • Ostale podlage dostopne samo na nekaterih območjih (Barvni letalski posnetki DOF010, Državna topografska karta DTK5...)
Možnosti v sistemu PISO
 • samodejen prikaz ustrezne podlage glede na merilo
 • nastavitev kontrasta podlage
 • iskanje lokacije na osnovi koordinate
 • iskanje lokacije na osnovi zemljepisnega imena preko Registra zemljepisnih imen (REZI25) 
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo