Geodetske podlage

Geodetske podlage so namenjene splošnemu pregledovanju in orientaciji v prostoru ter kot podlaga tematskim vsebinam. Sestavljajo jih naslednje vsebine:

 • Pregledna karta 1:250.000 (PK250)
 • Topografske karte 1:50.000 (TK50)
 • Državne topografske karte 1:25.000 (DTK25)
 • Barvni letalski posnetki (DOF050)
 • Senčen in barvan prikaz terena na osnovi modela višin (DMV25)
 • Temeljni topografski načrti (TTN5/10)
 • Ostale podlage dostopne samo na nekaterih območjih (Barvni letalski posnetki DOF010, Državna topografska karta DTK5...)
Možnosti v sistemu PISO
 • samodejen prikaz ustrezne podlage glede na merilo
 • nastavitev kontrasta podlage
 • iskanje lokacije na osnovi koordinate
 • iskanje lokacije na osnovi zemljepisnega imena preko Registra zemljepisnih imen (REZI25) 
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.