Komunalni prispevek

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo določenega projekta občinska uprava investitorju izda zahtevek za izplačilo komunalnega prispevka za uporabo oziroma priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

Osnova za izračun komunalnega prispevka je izdelan Program opremljanja stavbnih zemljišč na podlagi občinskega odloka.

Na podlagi predpripravljenih podatkov je možen izračun komunalnega prispevka za zemljišča znotraj obračunskih območij.

Možnosti v sistemu PISO
  • informativni izračun komunalnega prispevka za izbrano parcelo
  • uporaba podatkov za izračun iz uradnih evidenc (ZK, občinski akti)
  • možnost izbire vrste dejavnosti, ki se bo vršila v načrtovanem objektu
  • izpis vrednosti za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
  • možnost vnosa olajšav/korigiranja skupnega zneska pri izračunu skupnega komunalnega prispevka

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo