Komunalni prispevek

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo določenega projekta občinska uprava investitorju izda zahtevek za izplačilo komunalnega prispevka za uporabo oziroma priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

Osnova za izračun komunalnega prispevka je izdelan Program opremljanja stavbnih zemljišč na podlagi občinskega odloka.

Na podlagi predpripravljenih podatkov je možen izračun komunalnega prispevka za zemljišča znotraj obračunskih območij.

Možnosti v sistemu PISO
  • informativni izračun komunalnega prispevka za izbrano parcelo
  • uporaba podatkov za izračun iz uradnih evidenc (ZK, občinski akti)
  • možnost izbire vrste dejavnosti, ki se bo vršila v načrtovanem objektu
  • izpis vrednosti za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
  • možnost vnosa olajšav/korigiranja skupnega zneska pri izračunu skupnega komunalnega prispevka

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije - moduli


PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.