Kataster stavb (KS)

Kataster stavb je evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Skupaj z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo tvori temeljne evidence o nepremičninah. Vsebuje grafične in opisne podatke za vse stavbe in njihove dele.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz obrisov stavb
  • poročilo o stavbi in njenih delih
  • iskanje stavb glede na številko stavbe znotraj katastrske občine, hišno številko ali splošnem identifikatorju stavbe
  • iskanje stavb glede na lastnika*
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom