Kulturna dediščina

Kulturna dediščina vsebuje podatke Registra nepremične kulturne dediščine (RKD). RKD je uradna podatkovna zbirka, v kateri so vpisani osnovni podatki o posameznih enotah nepremične kulturne dediščine na območju Republike Slovenije ne glede na vrsto, obseg, lastništvo ali varstveni status enote.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije ali območja kulturne dediščine
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
  • povezava na spletni Register kulturne dediščine za podrobnejše informacije o objektu
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo