Varstvo narave

Varstvo narave združuje naslednje okoljevarstvene vsebine:

  • Ekološko pomembna območja
  • Območja in zaščiteni habitatni tipi ter vrste Nature 2000
  • Register naravnih vrednot
  • Zavarovana območja
  • Varovalni gozdovi

Ekološko pomembna območja so bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih območjih, predstavljajo pa habitatne tipe ali njihove dele ter večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Območja iz Registra naravnih vrednot predstavljajo vso naravno dediščino na območju Slovenije. Območja Nature 2000 so bila določena na podlagi evropskih direktiv o pticah in o habitatih.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije z imenom ali območja objekta varstva narave
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
  • povezava na slikovno gradivo (zaščitene vrste Nature 2000)
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.