Varstvo narave

Varstvo narave združuje naslednje okoljevarstvene vsebine:

  • Ekološko pomembna območja
  • Območja in zaščiteni habitatni tipi ter vrste Nature 2000
  • Register naravnih vrednot
  • Zavarovana območja
  • Varovalni gozdovi

Ekološko pomembna območja so bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih območjih, predstavljajo pa habitatne tipe ali njihove dele ter večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Območja iz Registra naravnih vrednot predstavljajo vso naravno dediščino na območju Slovenije. Območja Nature 2000 so bila določena na podlagi evropskih direktiv o pticah in o habitatih.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije z imenom ali območja objekta varstva narave
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
  • povezava na slikovno gradivo (zaščitene vrste Nature 2000)
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo