Poslovni subjekti

Poslovni register Slovenije (PRS) je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov.

Možnosti v sistemu PISO:
  • prikaz lokacije subjekta na osnovi hišne številke
  • izpis podatkov o subjektih na izbrani lokaciji
  • povezava na spletni register PRS za podrobnejše informacije o subjektu
  • iskanje po imenu, šifri dejavnosti ali pomembnejših storitvah
  • analiza dejavnosti za območje prikaza
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo