Prostorske enote (RPE)

Register prostorskih enot (RPE) vsebuje uradne členitve prostora, ki so določene z zakoni, uredbami, občinskimi odloki, sklepi volilnih komisij ... V registru so: hišne številke, ulice, občine, naselja, krajevne skupnosti, mestne četrti, vaške skupnosti, šolski okoliši, statistični okraji, pošte in še nekatere druge enote.

Skupaj s Centralnim registrom prebivalstva RS (CRP) in Poslovnim registrom Slovenije (PRS) tvori informacijsko jedro, ki predstavlja osnovo za druge registre in evidence.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz območja prostorske enote z imenom ali šifro
  • izpis podrobnejših podatkov za prostorska območja
  • iskanje po naslovu (hišna številka, ulica) 
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo