Hidrografija

V okviru hidrografije so združene naslednje vsebine iz sklopa hidroloških značilnosti območja:

  • Vodotoke
  • Območja podtalnice
  • Poplavna območja
  • Zavarovane vodne vire
  • Vodovarstvena območja

Podobno kot Varstvo narave tudi Hidrografija ponuja vsebine, ki so varovalnega ali omejitvenega značaja. Vodovarstvena območja so prikazana na dveh ravneh - na občinski in na državni, pri obeh so ločene stopnje varovanja. Prikazana so zajetja in zavarovani vodni viri ter območja podzemnih vod, kakor tudi vodotoki. S slednjimi so povezana poplavna območja, ta pa so prikazana v treh kategorijah - pogoste, redke in katastrofalne poplave.

Poleg zaposlenih na občinskih upravah vsebine ponujajo obsežen vir informacij, ki so uporabne pri izdelavi Presoj vplivov na okolje (PVO) in njihovim izdelovalcem.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije ali območja objekta hidrografije z imenom ali šifro
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo