Zadnji čas za posodobitev podatkov NUSZ z REN

Če razmišljate o posodobitvi podatkov NUSZ z REN, je sedaj skrajni čas, da nas kontaktirate in se dogovorimo za izvedbo projekta.

Posodobitev evidence izvedemo tako, da:

  • uporabimo podatke uradnih evidenc GURS (register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb),
  • uredimo podatke obstoječih odmernih predmetov (pripis enoličnega identifikatorja in posodobitev površin),
  • vključimo manjkajoče objekte, ki jim določimo tudi komunalno opremljenost,
  • posodobitev izvedemo skladno z občinskim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  • izvedemo kontrole podatkov in kreiramo pozive za zavezance,
  • s pravilnim vodenjem pritožb omogočimo, da so zavezanci vključeni v zajem in potrditev podatkov.

Naša ekipa je strokovno usposobljena za rešitev še tako kompleksnih primerov, saj smo od leta 2015 sodelovali pri posodobitvi podatkov že za 33 slovenskih občin. Poleg tega je naša aplikacija za vodenje evidence, PISO NUSZ, trenutno najnaprednejša na tržišču.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 01/542-7110 ali preko elektronskega naslova.