ŠESTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)

Skupaj s partnerjem Urbi d.o.o. smo izvedli ŠESTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Tehnična posodobitev je bila sprejeta na 4. redni seji občinskega sveta Občine Dobrepolje, dne 20. 6. 2023 (https://www.dobrepolje.si/objava/778348).

ŠESTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)