Obvestilo - zveza: Dopis GURS 02150-1790/2023-2552

Vezano na dopis GURS o posredovanju seznamov novonastalih parcel s podatki o namenski rabi prostora za potrebe ZMVN-1 občinam, za katere izvajamo storitev Vzdrževanje namenske rabe, sporočamo:

  • Podatki o parcelah se v okviru posodobitve Katastra nepremičnin v PISO posodabljajo 1x tedensko (s tem so pridobljeni vsi opisni podatki o parcelah, tudi namenska raba),
  • Parcelam brez določene namenske rabe PISO izračuna nove deleže, pri tem pa uporabi podatke bodisi prelimininarnega prenosa OPN ali podatkov Tehnične posodobitve OPN,
  • Če bi želeli posamezni parceli namensko rabo urediti, se to enostavno naredi s pomočjo Urejanja namenske rabe v pregledovalniku PISO navodilo urejevalnik
Obvestilo - zveza: Dopis GURS 02150-1790/2023-2552