KAZALNIKI RAZVOJA OBČINE 2014, 2018, 2022

Predstavitev poročila o razvoju občin glede na uradne evidence za (volilna) leta 2014, 2018 in 2022.

Presečni datumi so izbrani z namenom prikaza razvoja v določenem mandatnem obdobju. Podatki v poročilu so pridobljeni na podlagi uradnih evidenc (GJI, RPE, PRS, SURS), zato lahko vsebine iz poročila ponudite v javni vpogled tudi občanom!

Prijava na spletni seminar

 KAZALNIKI RAZVOJA OBČINE 2014, 2018, 2022