Usklajevanje in posredovanje namenske rabe za REN

Celoletno vzdrževanje namenske rabe za REN predstavlja edino celovito storitev na tržišču, informacijsko podprto s sistemom, ki ga dnevno uporabljate. Storitev obsega:

  1. Pripravo podatkov namenske rabe za vpis v REN v predpisani obliki, vključno z določitvijo ZGS skladno s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/2013).
  2. Celoletno (12x letno) vzdrževanje namenske rabe na novih parcelah s posredovanjem na GURS.
  3. Enostavno orodje za urejanje namenske rabe in ZGS v PISO Spletnem pregledovalniku s tedenskim posredovanjem sprememb na GURS (več).

S storitvijo »Vzdrževanje namenske rabe za REN« se podatki redno oddajajo na GURS, o čemer kontaktne osebe sproti obveščamo. Stanje je možno spremljati tudi preko PISO Spletnega pregledovalnika.

Več informacij najdete tukaj: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/ren.aspx

Kontaktirajte nas za ponudbo!