Objave v kategoriji: Nasveti

LiDAR novosti v spletnem PISO

V PISO Spletni pregledovalnik smo vključili možnost 3D prikaza »LiDAR površje«* (več o tem). Za ogled 3D prikaza se z miško pomaknemo na ikono v orodni vrstici ter izberemo možnost »LiDAR površje«.

klikni za povečavo

klikni za povečavo

Novost je tudi izpis približne višine površja »dz«*, ki predstavlja absolutno razliko med višino tal in višino površja, na osnovi podatkov LiDAR.

klikni za povečavo

*velja za območja, kjer so na voljo podatki LiDAR (karta pokritosti).

KAKO izdelamo uradno kartografsko prilogo k PNR in LI

PISO Spletni pregledovalnik internim uporabnikom omogoča tiskanje uradnih kartografskih prilog.

Občine, ki imajo naročeno vključitev funkcionalnosti v PISO, imajo v pogovornem oknu »Priprava PDF dokumenta« možnost »uporabi predlogo«. S klikom na povezavo, se odpre novo pogovorno okno, v katerem lahko določimo lastnosti predloge uradne kartografske podlage k lokacijski informaciji ali potrdilu o namenski rabi, preden jo natisnemo (glej sliko).

klikni za povečavo

Možnosti orodja za tiskanje uradnih kartografskih prilog:

 • tisk po principu »kopija je enaka originalu«;
 • tisk v poljubnem merilu;
 • samodejno določitev območja tiskanja na podlagi trenutnega pogleda v PISO Spletnem pregledovalniku;
 • označitev lokacije, parcele ali več parcel v postopku;
 • ustrezna opremljenost prilog z legendo;
 • samodejno generiranje ali ročno vnašanje izvenokvirne vsebine (naslov, datum, št. potrdila ...).

Geovideo - Street View za občino

PISO Spletni pregledovalnik internim uporabnikom* omogoča predvajanje geolociranih videoposnetkov cestnega omrežja.

Podrobnosti glede uporabe tega sloja si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOVIDEO (509 KB).

Več o storitvi najdete na povezavi.

*Geovideo imajo omogočen le občine, ki so se odločile za vključitev tega tematskega sklopa.

KAKO pridobiti seznam vseh stavbnih delov enega lastnika

PISO Spletni pregledovalnik omogoča iskanje po lastniku (samo internim uporabnikom). Preko iskalnika lahko pridobimo podatke o delih stavb, ki so v lasti iskane pravne ali fizične osebe. Seznam je možno izvoziti tudi v Excel.

Podrobnejše navodilo in potek, kako priti do seznama, si lahko ogledate na povezavi NAVODILA – LASTNIŠTVO DELOV STAVB (0.57 MB).

Opomba: O delih stavb (in ne o stavbah) govorimo zaradi tega, ker ima lahko stavba več delov, ki imajo različna lastništva.

Uporaba hitrih tipk v PISO Spletnem pregledovalniku

PISO Spletni pregledovalnik nam omogoča uporabo bližnjic (hitrih tipk), s katerimi si poenostavimo brskanje po pregledovalniku. Z uporabo hitrih tipk prihranimo čas, ki bi ga porabili, da bi prišli do nekega pogleda.

Hitre tipke, ki jih omogoča PISO spletni pregledovalnik:

 1. F5               začetni prikaz

  Pri kliku na tipko F5 pregledovalnik odpre začetni prikaz. Bližnjica nam pride prav, kadar imamo odprtih veliko slojev in bi želeli na novo poizvedovati.

 2. F11              celozaslonski prikaz

  Pri kliku na tipko F11 se odpre celozaslonski prikaz PISO spletnega pregledovalnika.

 3. SHIFT+A      menjava zaporedja elementov prikaza »tematski sklop« in »skupni sloji«

  Privzeto se na karti najnižje rišejo »podlage«, nato izbrani »tematski sklop« in najvišje »skupni sloji« (vse tri najdemo v meniju za izbiro elementov prikaza). Če izris skupnih slojev (npr. parcele, stavbe, hišne številke, idr.) prekriva izbrani tematski sklop, lahko zamenjamo vrstni red z bližnjico SHIFT+A. V tem primeru se bo »tematski sklop« izrisal najvišje.

 4. S                  začasen izklop skupnih slojev
 5. SHIFT+S      začasen izklop skupnih slojev in tematskega sklopa
 6. Obe bližnjici (S in SHIFT+S) sta podrobneje opisani na povezavi: KAKO začasno skriti vsebine na karti?

KAKO do datuma posnetkov (DOF)?

PISO Spletni pregledovalnik omogoča ogled datuma izdelave posameznega lista ortofota (letalskega posnetka). Ker se aerofotografiranje celotnega območja Slovenije običajno opravi v več terminih (v različnih mesecih ali celo letih), je stanje podatkov (datum posnetka) za posamezne liste lahko različen.

Za ogled datuma posameznega lista ortofota moramo imeti izbrano podlago »Letalski posnetek (DOF)«, izbran tematski sklop »Pomožni sloji« ter v legendi izbran ustrezen tematski sloj »Datumi posnetkov...«

Obstaja pa tudi drug način kako preverimo datum izdelave listov ortofota. Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - DATUMI POSNETKOV (DOF) (960 KB).

Primer geometrijske poizvedbe in izvoz v Excel

V PISO spletnem pregledovalniku imamo možnost poizvedovanja po izbranih tematskih sklopih in slojih ter primerjanja različnih vsebin s funkcijo geometrijska poizvedba. Ikona za geometrijsko poizvedbo se nahaja v orodni vrstici in ima oznako »ig«.

V primeru bomo izbrali tematski sklop gospodarske javne infrastrukture – energetika. Naše območje poizvedovanja bo stanovanjska ulica, na kateri želimo preveriti katere parcele so opremljene s plinovodom.

Ko imamo izbrane tematske sklope, po katerih želimo poizvedovati, definiramo območje na katerem izvajamo geometrijsko poizvedbo. Z orodjem »vnos geometrije« izrišemo poligon okoli območja poizvedovanja. Za tem se nam v oknu za tekstovni prikaz izpišejo rezultati poizvedovanja, to so informacije vidnih elementov izbranega tematskega sklopa, v našem primeru energetike. Po pregledu rezultatov poizvedovanja želimo tabelo s podatki o plinovodnem omrežju izvoziti v Excel. To naredimo s klikom na ikono Excel (kot prikazuje spodnja slika) in tabelo izvozimo v *.xml datoteko, ki jo nato odpremo s programom Excel.

klikni za povečavo

Za pomoč pri geometrijski poizvedbi glej nasvet: geometrijska poizvedba.

KAKO do podrobnosti o zaznamkih?

PISO Spletni pregledovalnik med drugim omogoča tudi vnašanje zaznamkov oz. grafičnih opomb na karto. Javni uporabniki lahko vnašajo le osebne zaznamke, interni pa tudi interne in javne.

Včasih se zgodi, da se v zavihku »zaznamki« nahajajo takšni, za katere ne vemo, kdaj so bili ustvarjeni in kdo jih je ustvaril (če ima interni dostop več oseb).

Če želimo preveriti, kdo in kdaj je ustvaril katerega od zaznamkov, to storimo s pomočjo orodja »Lokacijska poizvedba«.

klikni za povečavo

Podrobna navodila si lahko ogledate na povezavi NAVODILA – PODROBNOSTI O ZAZNAMKIH.

KAKO do PISO pregledovalnika na terenu?

Za dostop do sistema PISO na terenu vam svetujemo uporabo mobilne različice PISO Mobilni pregledovalnik.

PISO Mobilni pregledovalnik je spletni pregledovalnik, ki je prilagojen manjšim zaslonom (pametni telefoni, dlančniki), vsebinsko pa je enak klasičnemu PISO Spletnemu pregledovalniku.

Do PISO Mobilnega pregledovalnika dostopate preko spletne strani http://m.piso.si/.

Če je v napravo, ki jo uporabljate na terenu, vgrajen GPS sprejemnik, lahko za določitev vašega položaja v prostoru ali spremljanje premikanja uporabite tudi orodje GEOLOKACIJA.

Več o delovanju mobilnega pregledovalnika si lahko ogledate na povezavi PISO Mobilni pregledovalnik.

KAKO do prikaza našega trenutnega položaja v prostoru?

V PISO Spletnem pregledovalniku imamo možnost vklopa geolokacije, tj. določitve našega položaja v prostoru.

Za vklop geolokacije v orodni vrstici kliknemo na ikono »Geolokacija«.

klikni za povečavo

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOLOKACIJA.

Stran 3 od 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.