Objave v kategoriji: Nasveti

KAKO nadaljnje uporabljati opravljeno meritev

Poleg same izmere razdalj in površin nam orodje za merjenje omogoča tudi izdelavo vzdolžnega profila terena, prenos meritve v izbor za namen izvajanja geometrijske poizvedbe, shranitev meritve kot grafično opombo/zaznamek in odstranitev posamezne ali vseh meritev.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MOŽNOSTI MERJENJA (0.8 MB).

klikni za povečavo

KAKO izmeriti razdaljo ali površino

S pomočjo orodja "Merjenje razdalje/površine" lahko izmerimo razdaljo med točkami ter površino in obseg nekega območja ali objekta v naravi.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MERJENJE RAZDALJ IN POVRŠIN (1.1 MB).

klikni za povečavo

KAKO dodati grafično opombo - zaznamek

PISO spletni pregledovalnik nam med drugim omogoča tudi dodajanje oziroma shranjevanje zaznamkov (grafične opombe v obliki točk, linij ali poligonov).
Zaznamkom lahko dodajamo opise, jih naknadno urejamo, izvozimo v obliki besedila na osebni računalnik ali uvozimo iz osebnega računalnika v PISO spletni pregledovalnik.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - ZAZNAMKI (1 MB).

klikni za povečavo

OPOMBA: Javni uporabniki imajo možnost dodajanja zgolj osebnih zaznamkov.

 

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT)

Občinski uporabniki bodo odslej lahko na preprost način pripravili Poročilo o nepremičninah zgolj z enim klikom na povezavo "poročilo" v razdelku nepremičnine med iskanji.

Izpis nudi podatke glede na vpis v evidence GURS-a, odstopanja od zapisov v Zemljiški knjigi so možna! Naknadno urejanje izpisa matičnih številk, po katerih se vrši poizvedba (dodajanje, odstranjevanje fiktivnih matičnih številk) naj občine sporočijo na piso@realis.si.

Izpisane so naslednje kategorije, v preglednicah, pripravljenih za izvoz:

  • Seznam subjektov za prikaz parcel v lasti te občine (s skupno vrednostjo nepremičnin);
  • Število nepremičnin v občini;
  • Parcele po deležih površine namenske rabe glede na površino parcel v občini;
  • Nepremičnine z vrednostjo po namenski rabi;
  • Nepremičnine brez podatka o vrednosti.

Izpisi nudijo osnovo za urejanje občinskih nepremičninskih evidenc, aplikativna rešitev, ki jo priporočamo občinam, je PISO Evidenca nepremičnin (več).

klikni za povečavo

KAKO shraniti trenutno prikazano vsebino na karti

PISO spletni pregledovalnik nam omogoča, da shranimo vsebine, ki jih najpogosteje uporabljamo pri delu (kombinacijo podlage, tematskega sklopa in skupnih slojev), v svoj pogled. Shranjen pogled lahko nato kadarkoli vklopimo, izbrišemo, dodamo nove poglede, ali pa ga nastavimo kot začetni pogled ob prijavi v PISO pregledovalnik. S shranitvijo vsebin si bomo prihranili veliko časa, saj nam pogleda ne bo potrebno vsakič na novo sestavljati.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MOJI POGLEDI (0.9 MB).

klikni za povečavo

KAKO najhitreje do števila prebivalcev v občini

Vsi interni uporabniki, katerih občine imajo v internem delu PISO Spletnega pregledovalnika vključene podatke Centralnega registra prebivalcev, imajo možnost hitrega in enostavnega poizvedovanja po podatkih o prebivalcih na območju njihove občine. Med drugim lahko uporabniki v dveh korakih pridobijo informacijo o številu vseh prebivalcev na območju njihove občine.

Poizvedbo izvedemo tako, da v izbirniku v zavihku "iskanje" kliknemo na možnost "prebivalec". V tekstovnem prikazu pod karto se nam odpre forma za podrobno iskanje prebivalcev glede na različne kriterije (naslov, status, spol, leto rojstva ...). Vsa polja pustimo prazna in kliknemo na možnost "preštej", ki se nahaja na dnu forme.

klikni za povečavo

Ob tem se v tekstovnem prikazu izpiše število vseh prebivalcev na območju občine.

klikni za povečavo

KAKO pripraviti seznam hišnih številk in stalnih prebivalcev po aglomeracijah

V prejšnjem nasvetu smo izvedeli, kako s pomočjo "Geometrijske poizvedbe" pridobiti raznorazne podatke o parcelah na določenem območju. Njena uporabnost pa je še veliko večja. Med drugim lahko interni uporabniki sistema PISO s pomočjo "Geometrijske poizvedbe" pripravijo seznam hišnih številk s številom stalnih prebivalcev po aglomeracijah na območju svoje občine za potrebe poročanja o doseženih standardih opremljenosti s pitno vodo.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA2 (1.4 MB).

klikni za povečavo

KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju

Geometrijska poizvedba je nova funkcionalnost, ki omogoča poizvedovanje po določenem območju (poligonu, liniji ali točki). Med drugim lahko s pomočjo geometrijske poizvedbe izvemo, koliko in katere parcele se nahajajo na primer znotraj posamezne enote urejanja prostora (EUP), na določenem vodovarstvenem območju, območju posamezne kulturne ali naravne dediščine in tako dalje.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA1 (1 MB).

klikni za povečavo

KAKO poiskati več parcel hkrati

Poleg iskanja točno določene parcele v izbrani katastrski občini (navodila so na povezavi), nam PISO Spletni pregledovalnik omogoča, da v izbrani katastrski občini poiščemo več parcel hkrati. Ob tem se izoblikuje seznam parcel, ki ga lahko med drugim izvozimo v "Excel", ga naprej obdelujemo in uporabljamo za različne namene in potrebe.
Internim uporabnikom je omogočen tudi izpis vseh lastnikov iskanih parcel ter izvoz seznama lastnikov parcel v "Excel".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - ISKANJE PARCEL (0.5 MB).

klikni za povečavo

KAKO poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli

Iskanje točno določenih parcel in ogledovanje podatkov o njih je ena izmed najpogostejših operacij v PISO Spletnem pregledovalniku. Izvedemo jo tako, da v izbirniku v zavihku »iskanje« pri iskalnemu polju nepremičnine ohranimo privzeto vrednost (»zemljiški kataster«) (1). S seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO (2) ter v sosednje desno vnosno polje vpišemo številko iskane parcele (števec/poddelilka) (3). Iskanje parcele sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja za parcele (4).

V grafičnem prikazu (karta) se nam izbrana parcela označi (obarva), v tekstovnem delu pa se generira poročilo o njej - izpišejo se podatki iz zemljiškega katastra in registra nepremičnin, kot so številka parcele, površina, lastnik (v javnem delu PISO zgolj pravne osebe, v internem tudi fizične osebe), namenska raba, vrednost nepremičnine …

klikni za povečavo

S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu tekstovnega prikaza lahko izpišemo poročilo o parceli tudi v PDF format ter ga shranimo na računalniku ali natisnemo.

OPOMBA: Za prikaz PDF dokumenta potrebujemo »Adobe Reader«, ki ga lahko brezplačno prenesemo s spletnega naslova www.adobe.com.

 

Stran 7 od 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.