PISO Splošni katastri vzpostavljeni za JP Komunala Vodice

Javno podjetje Komunala Vodice začenja z uporabo aplikacije PISO Splošni katastri, s katero ji bo omogočeno enostavno urejanje katastrov v njihovi pristojnosti, s polno podpodo vsebin, ki so že vključene v Spletnem pregledovalniku PISO. Več o aplikaciji si preberite na povezavi PISO KA - Splošni katastri.

Posodobitev volilnih okrajev - volilno leto 2014

V tematskem sklopu Prostorske enote (RPE) smo posodobili sloje volilnih okrajev. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni - za prikaz jih vklopite v legendi.

Vključeni sloji so:

  • Volitve DZ - volilna enota
  • Volitve DZ - volilni okraj
  • Volitve DZ - volišče
  • Volitve LOKALNE - volilna enota
  • Volitve LOKALNE - volišče

Uradna obvestila MNZ

klikni za povečavo

KAKO iskati po tematskem sklopu Občinski prostorski načrt (OPN)

Za tematski sklop Občinski prostorski načrt (OPN) in še nekatere druge je v PISO Spletnem pregledovalniku podprta možnost tematskega iskanja po posameznih slojih, ki so vključeni v ta tematski sklop (npr. po Enotah urejanja prostora - EUP). V takšnih primerih se v naslovni vrstici prikaza pojavi ikona »iskanje«, v tekstovnem prikazu pod karto pa se avtomatično vzpostavi iskalnik.

Podrobna navodila in potek tematskega iskanja si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - TEMATSKO ISKANJE (OPN) (0.8 MB).

klikni za povečavo

Dopolnjena uporabniška navodila

Dopolnili smo navodila za PISO Spletni pregledovalnik.

Navodila so dostopna v meniju Pomoč.


 

Nekaj zadnjih novosti:

  • tiskanje uradnih kartografskih prilog k lokacijski informaciji in potrdilu o namenski rabi;
  • urejanje namenske rabe za vpis v Register nepremičnin (REN);
  • poročilo o nepremičninah;
  • prikaz možnih neskladij v podatkih REN;
  • kmetijska zemljišča - raba, GERK in kmetijska gospodarstva ...

Vključite podatke Javno dobro pod infrastrukturnimi objekti

V kratkem bo Geodetska uprava onemogočila urejanje podatkov Javno dobro pod infrastrukturnimi objekti, ki so bili pripravljeni za izračun vrednosti nepremičnin in predvideno obdavčitev, prek aplikacije, ki je bila razvita zgolj za ta namen.

V kolikor razpolagate s temi podatki, jih lahko vključimo v sistem PISO ali pa v aplikacijo PISO Splošni katastri (več), kjer jih boste lahko naknadno urejali.

klikni za povečavo

KAKO zagotoviti vidnost slojev na karti

Nekateri izmed slojev v PISO Spletnem pregledovalniku (na primer »Parcele«) so nastavljeni tako, da se na karti izrišejo šele pri dovolj velikem merilu pogleda. Če je merilo premajhno, sloji na karti niso vidni oziroma se ne izrišejo, v legendi pa so označeni s črticami oziroma s sivo barvo.

Kako zagotoviti vidnost oziroma izris vseh slojev na karti si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - (NE)VIDNOST SLOJEV (0.4 MB).

klikni za povečavo

Vključena občina SOLČAVA

Vključena 136. občina! Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Solčava.

Solčava

KAKO pridobiti širok nabor podatkov za izbrano lokacijo

Pri izpisu rezultatov lokacijske poizvedbe imamo možnost generiranja poročila za lokacijo, s pomočjo katerega pridobimo širok nabor podatkov za izbrano lokacijo. Poleg izhodiščnega položaja (lokacija, naslov, številka parcele ...) namreč vsebuje tudi opisni del in grafične priloge za tematske sklope z različnimi državnimi in občinskimi vsebinami (Varstvo narave, Kulturna dediščina, Kmetijska zemljišča (raba in GERK), Občinski prostorski plani ...).

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - POROČILO ZA LOKACIJO (1.1 MB).

klikni za povečavo

Opozorilo: Poročilo za lokacijo je obsežen dokument (~1MB) s kartografskimi vsebinami, katerega generiranje in prenos lahko trajata dlje časa.

Ažuriranje podatkov GURS (april 2014)

Za vse vključene občine smo poažurirali temeljne vsebine GURS + AJPES:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

NUJNO: NUSZ za leto 2014

Glede na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z razveljavljenim Davkom na nepremičnine in s tem potrjeni ponovni uvedbi NUSZ vam ponujamo enkratno priložnost, da se obstoječi podatki za odmero v letu 2013 NEMUDOMA posodobijo z dostopnimi evidencami CRP o umrlih občanih ter uskladitvijo z IDIS.

Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-313/13

S tem boste imeli v tem trenutku zagotovljeno posodobljeno bazo na DURS, obenem pa vam bomo pripravili še prikaz neskladij občinskih podatkov z vpisi v registru nepremičnin REN ter napravili oceno izpada dohodka.

PRIMERJAVA NUSZ - REN

Opozarjamo vas, da v tem trenutku zgolj rešujemo zaplet na državni ravni - na ta način bo glavnino odločb v veliki meri možno izdati takoj!

Več informacij s konkretnimi ponudbami boste občine prejele prihodnji teden.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Stran 30 od 50 << < 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.