KAKO pridobiti seznam vseh parcel enega lastnika

S pomočjo iskalnika v PISO Spletnem pregledovalniku lahko uporabniki* na enostaven način pridobite seznam vseh parcel, ki so v lasti določene pravne ali fizične osebe in ga nato izvozite v "Excel".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - LASTNIŠTVO PARCEL (0.5 MB).

klikni za povečavo

*iskanje po lastnikih je omogočeno zgolj internim uporabnikom sistema PISO

Pretvorba informativnega izračuna iz PDF v EXCEL

Z GURS-a so v preteklih dneh vsem slovenskim občinam poslali PDF datoteko s podatki o informativnem izračunu davka na nepremičnine. V podjetju REALIS smo razvili program za pretvorbo teh podatkov v Excelovo preglednico, s katero ste občine mnogo bolj operativne.
1/3 (79) slovenskim občinam smo že opravili brezplačno pretvorbo podatkov, koriščenje te BREZPLAČNE usluge pa je možno tudi v nadaljnje. V kolikor potrebujete pretvorbo, nam vaš informativni izračun v PDF obliki pošljite po elektronski pošti na naslov kontakt.
Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč!

V kolikor potrebujete, vam lahko na osnovi te pretvorbe pripravimo še izvedene produkte:

 • uparjanje z vašimi podatki iz registra nepremičnin in določitev morebitnih neskladij,
 • vizualizacija neskladij v sistemu PISO,
 • drugo po potrebi.

Žal teh dodatnih nalog zaradi prevelikega obsega ne moremo izvesti brezplačno.

Posodobitev podatkov: Varstvo narave in Hidrografija

Posodobili in dopolnili smo podatke v tematskih sklopih:

 • Druge državne vsebine > Varstvo narave in
 • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode).
klikni za povečavo klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Vir podatkov: ARSO

Vključena občina ŽELEZNIKI!

Vključena 135. občina! Od včeraj naprej PISO tudi za občino Železniki.

Železniki

Ažuriranje podatkov GURS (februar 2014)

Skladno z aktualnimi postopki množičnega vrednotenja nepremičnin (MVN) in obveščanjem lastnikov smo za vključene občine poažurirali temeljne vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Tiskanje uradnih kartografskih prilog

Uradne kartografske priloge so nepogrešljiv element vsake lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi. Sedaj si jih lahko enostavno in najhitreje pripravite in natisnete kar preko PISO Spletnega pregledovalnika. Več informacij (povezava).

klikni za povečavo

Poročanje o oskrbi s pitno vodo

Skladno z navodilom Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) smo za občine pripravili postopek priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode na območju aglomeracij v občini. Več informacij (povezava).

Urejanje namenske rabe za REN

V postopku priprave Namenske rabe za vpis v evidenco REN, v katerem smo intenzivno sodelovali z občinami in Geodetsko upravo, smo PISO nadgradili z novo funkcionalnostjo Urejanja namenske rabe ZA INTERNE UPORABNIKE.

Za več informacij pišite na:
kontakt

Z napovedanim obveščanjem lastnikov nepremičnin s strani GURS in pričakovanim stevilčnim odzivom le-teh smo za občinske uporabnike pripravili enostaven mehanizem za Urejanje namenske rabe v kombinaciji s periodičnim posredovanjem obdelanih, urejenih ali spremenjenih podatkov v predpisani obliki Geodetski upravi za vpis v REN.

Na ta način se bodo urejale stvari okrog:

 • parcel brez vpisane namenske rabe;
 • parcel z nepravilno namensko rabo, izhajajoč iz zamikov v podatkih;
 • zemljišč za gradnjo stavb (ZGS).

NAVODILA ZA UREJANJE

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 1 slika 2 slika 3

KAKO poiskati stavbo in del stavbe

PISO Spletni pregledovalnik vsem uporabnikom omogoča iskanje in pregledovanje podatkov o nepremičninah. Poleg iskanja in pridobivanja podatkov o parcelah (navodila so na povezavi) lahko na enostaven način pridobimo tudi podatke o stavbah in njihovih posameznih delih, in sicer:

 1. v izbirniku v zavihku "iskanje" pri iskalnem polju nepremičnine izberemo "kataster stavb";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in izbirno za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
 4. iskanje sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ki se obarva, v tekstovnem prikazu pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in pod njimi za stavbni del.

klikni za povečavo

NOVO: Obdavčitev nepremičnin

Pripravili smo naslednje novosti v povezavi z aktualnim vrednotenjem ter obdavčitvijo nepremičnin.

 1. V sklopu podatkov o nepremičnini pri izpisu posamezne parcele ali dela stavb smo dodali vrsto nepremičnine glede na ZDavNepr ter davčno stopnjo. Obvezno si preberite podrobnosti in razlago.
 2. Za interne uporabnike smo dopolnili poročilo za nepremičnine, ki vsebuje možnost izpisa parcel, ki so v lasti Republike Slovenije in so v upravljanju ali soupravljanju občine ter možnost izpisa parcel, ki imajo delež zemljišča za gradnjo stavb večji od 0.
 3. Sezname nepremičnin, ki se lahko pripravijo v internem dostopu, smo dopolnili z nekaterimi polji (parcele: namenske in dejanske rabe, upravljavci, deli stavb: korigiran lastniški delež, vrsta nepremičnine, faktor in davčna stopnja)
Stran 31 od 50 << < 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.