Vključitev občine LJUTOMER

Sedaj v sistemu PISO 132 občin! Od danes dalje tudi za občino Ljutomer.

Ljutomer

Vključitev novega tematskega sklopa hribov in gora

V javni in interni del sistema PISO smo vključili nov tematski sklop za vse ljubitelje hribov in gora.

Uporabljeni so podatki iz spletnega portala Hribi.net.

Sloj Hribi se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Hribi.

Uporaba piškotkov na spletnih straneh sistema PISO

V začetku leta 2013 je začel veljati spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki med drugim določa, da upravljavci spletne strani prilagodijo tako, da bodo skladne z novimi zahtevami zakonodaje. To pomeni, da so dolžni uporabnike obveščati o uporabi piškotkov, ter pridobiti privolitve za tiste piškotke, kjer je to potrebno. Rok za implementacijo teh sprememb je 15.6.2013.

Kot upravljavec sistema PISO smo v skladu z zakonodajo spremenili pogoje uporabe spletnih strani. Nove pogoje si lahko preberete tukaj.

Piškotki, ki jih uporablja naša spletna stran, so izključno namenjeni delovanju spletne strani in shranjevanju nastavitev ter prijave. Stran ne uporablja nikakršnih invazivnih piškotkov, ki bi spremljali aktivnosti njenih uporabnikov na spletu in podobnega.

Več informacij o piškotkih lahko pridobite tukaj.

Zakon o davku na napremičnine - V OBRAVNAVI

V javni obravnavi je Predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki uvaja nov sistem, s katerim naj bi se nadomestila dosedanja obdavčitev nepremičnin:
- Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč;
- Davek od premoženja in
- Dajatev, ki obremenjuje gozdna zemljišča – pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Osnutek predloga najdete na povezavi Predlog_ZDN_7613.pdf

S ciljem, da se občine že danes v največji meri pripravijo na nov davek, zagotavljamo:

 1. Posredovanje podatkov namenske rabe v REN
 2. Avtomatiziran postopek za pripravo podatkov v predpisani obliki za vpis v evidenco REN (več)

 3. Analiza podatkov NUSZ s podatki REN
 4. Celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo podatkov obstoječe evidence NUSZ (več)

 5. Analiza podatkov CRP za pregled neposeljenih stavb
 6. Tematski sklop Register prebivalcev s podatki CRP že omogoča enostaven pregled stanovanj s hišnimi naslovi a brez prijavljenih prebivalcev (več)

 7. Druge storitve in namenske analize ter obdelavo podatkov po naročilu.

Oskrba s pitno vodo - poročanje o doseženih standardih opremljenosti

Skladno z navodilom Ministrstva za kmetijstvo (MKO) smo za občine pripravili postopek priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo na območju aglomeracij v občini.

V ta namen je bil pred časom v pregledovalnik PISO vključen sloj Aglomeracije - VODOVOD povezava, nekatere osnovne informacije je možno pridobiti s pomočjo funkcionalnosti Geometrijska poizvedba.

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MKO.

Vsebina storitve

Storitev vključuje pripravo zbirnika za posredovanje MKO na podlagi matematične analize prostorskega prekrivanja podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO): 

 • Aglomeracije - VODOVOD - območja za poročanje;
 • Kataster stavb (KS) - stavbe na območju aglomeracij;
 • Register nepremičnin (REN) - stanovanjska raba, opremljenost z vodovodom;
 • Hišne številke iz registra prostorskih enot (RPE) - naslovi;
 • Centralni register prebivalcev (CRP) - število prebivalcev na naslov.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Termini seminarjev junij 2013

Razpisan je termin za UPORABNIŠKI SEMINAR za mesec junij.

razpisan termin datum  
Spletni uporabnik 11.6.13 prijava

Trenutno so še prosta mesta, pohitite s prijavami. Več informacij o seminarjih.

Preurejene in dodane podlage DOF

V sistemu PISO smo preuredili in preimenovali podlage, ki temeljijo na letalskih posnetkih DOF (digitalni ortofoto), ter dodali nekatere nove:

 • Letalski posnetki (DOF5+DOF1) - podlaga vsebuje trenutno najnovejši letalski posnetek za območje občine, ter (v kolikor so podatki na voljo oz. jih je občina ponudila na vpogled) DOF1 visoke ločljivosti;
 • Letalski posnetki 2010-2012 (DOF5) - podlaga je aktualna na južnem delu Slovenije, za katero je bilo v letu 2012 izvedeno ponovno snemanje. Na preostalih območjih se podlaga ne razlikuje od podlage "Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5)". Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
 • Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke cikličnega snemanja v letih 2009, 2010 in 2011. Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
 • Letalski posnetki 2006 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke snemanja v letu 2006, v tem letu je bilo izvedeno snemanje za celotno območje Slovenije;
 • Letalski posnetki 1994-2005 ČB (DOF5) - podlaga vsebuje najstarejše črno-bele letalske posnetke, ki so na voljo za območje občine. Letalska snemanja so sicer bila izvajana že pred letom 1994, vendar podatki še niso na razpolagi v taki obliki, da bi bili primerni za vključitev.

Preklop med podlagami

Privzeto je ob vstopu v sistem PISO izbrana podlaga Karte in letalski posnetki (DOF5), to lahko poljubno spreminjate z izbiro podlage, ki se ne spreminja na vseh merilih pogleda.

Stanje podatkov

Grafično si lahko datum posameznega lista ogledate v tematskem sklopu "Pomožni sloji", sloj za posamezno podlago si vklopite v legendi. Stanje zadnjega aktualnega lista (nabor listov za območje občine) najdete v meniju "stanje podatkov".

klikni za povečavo

Nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine

Dodali smo nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine.

Z novim vsebinskim sklopom Davek na nepremičnine je na voljo celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Za vključitev vsebinskega sklopa Davek na nepremičnine nam posredujte vaše obstoječe podatke evidence NUSZ.

klikni za povečavo

Za vklop podatkov in izvedbo analiz se obračunata 2 uri iz letne kvote ur.

V najkrajšem možnem času bo vsebinski sklop dopolnjen z vsemi pomembnimi podatki in analizami za nov nepremičninski davek.

Vključitev občine ŠALOVCI

Sedaj v sistemu PISO 131 občin! Od danes dalje tudi za občino Šalovci.

Šalovci

Termini seminarjev maj 2013

Razpisani so termini uporabniških seminarjev za mesec maj.

razpisani termini datum  
Spletni uporabnik 14.5.13 prijava
Strokovnjak OKOLJE-PROSTOR 9.5.13 prijava
Strokovnjak INFRASTRUKTURA 16.5.13 prijava
Strokovnjak NEPREMIČNINE 23.5.13 prijava

Trenutno so še prosta mesta, pohitite s prijavami. Več informacij o seminarjih.

Stran 34 od 48 << < 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.