Ažuriranje podatkov Dejanska raba

V tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba) smo ažurirali sloj Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

klikni za povečavo

Stanje podatka si lahko pogledate v meniju »Stanje podatkov«.
Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Vključitev sloja Natura 2000 - predlog 2013

Tematski sklop Druge državne vsebine > Varstvo narave smo dopolnili s slojema Natura 2000 - predlog 2013 pSCI in SPA.

Predlog so pripravili na Zavodu RS za varstvo narave in je rezultat usklajevanj, ki so potekala od oktobra 2012 dalje. Največje spremembe so v Vzhodnem in Zahodnem Kozjaku, Osrednjih Slovenskih goricah, dolini Vipave, Polhograjskem hribovju, Vitanju – Oplotnici ter na Krasu.

Sloja sta v legendi privzeto izklopljena.

Nova in dopolnjena ponudba storitev PISO!

Dopolnili in prenovili smo široko paleto aplikativnih rešitev ter dodali nekatere storitve, s katerimi si boste močno olajšali delo. Poleg tega boste s paketom PISO tudi prihranili!

vec informacij vec informacij vec informacij
Prostorski informacijski sistem
Rešitve, ki vam bodo olajšale delo ter zmanjšale stroške (več)
PISO PO - Pokopališča
Učinkovito upravljanje in vodenje pokopališč (več)
PISO LI – Lokacijska informacija
Avtomatizirana lok. informacija in potrdilo o nam. rabi (več)
vec informacij vec informacij vec informacij
PISO KP – Komunalni prispevek
Od vloge do odločbe, hitro in učinkovito (več)
PISO EN – Evidenca nepremičnin
Celovito urejene občinske nepremičnine (več)
PISO KA – Splošni katastri
Vsi občinski katastri na enem mestu (več)
vec informacij vec informacij vec informacij
Snemanje in obdelava podatkov
Posnamemo tudi to, kar drugi ne morejo (več)
PISO – NUSZ
Vzpostavitve, posodobitve in vzdrževanje NUSZ (več)
Izmera in zajem podatkov
Zajamemo in izmerimo tudi to, kar drugi ne morejo (več)

Vključitev občine SELNICA OB DRAVI

Sedaj že 129 občin - družini PISO se je pridružila občina Selnica ob Dravi!

SELNICA OB DRAVI

Konferenca Zlati kamen 2013

Naša ekipa se bo danes nahajala na konferenci Zlati kamen 2013, kjer sodelujemo kot pokrovitelji. Obiskovalcem bo na razstavnem prostoru na voljo različna oprema za prikaz naših rešitev in zadnjih novosti. Seveda pa bomo na voljo tudi za vsa morebitna vprašanja in svetovanje.

Vabljeni!

Več o prireditvi Konferenca 2013.

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec

Pripravili smo naslednje posodobitve spletnega pregledovalnika:

1. Vsebina lokacijske in geometrijske poizvedbe

  • upošteva se vidnost slojev,
  • dodana je informacija o slojih oziroma tematskih sklopih, ki poizvedbe ne podpirajo,
  • dodana je možnost izvajanja poizvedbe po vseh slojih (stari način).

V praksi to za uporabnike pomeni večjo preglednost rezultatov, več kontrole in usklajenost med stanjem na karti ter vsebino lokacijske oziroma geometrijske poizvedbe.

2. Podpora novemu državnemu koordinatnemu sistemu D96/TM

  • dodana je možnost prikaza in preračuna koordinat v novem sistemu.

Zaradi želja uporabnikov smo podprli tudi nov koordinatni sistem, ki bo v prihodnosti zamenjal obstoječi državni koordinatni sistem D48/GK.

3. Spremembe pri registru prebivalcev (interno)

  • lokacijska in geometrijska poizvedba vsebujeta še podatek o številu samo stalno prijavljenih oseb na hišni številki ter podatek o statusu prebivališča pri posameznem prebivalcu,
  • dodano je opozorilo v primeru uporabe neažurnih podatkov z navodilom o pridobitvi novega stanja,
  • dodano je opozorilo v primeru da podatki niso vključeni z navodilom o pridobitvi podatkov.

Samo za interne uporabnike.

4. Spremembe pri izpisu podatkov Zemljiškega katastra

  • dodan je grafični prikaz pri izpisu v PDF za posestni list ter lastnika (interno), enako kot izpis podatkov o parceli,
  • boniteta parcele je dodana v seznam parcel pri izpisu geometrijske poizvedbe ter posestnem listu.

5. Spremljanje novic portala PISO

  • dodana je možnost spremljanja zadnjih novic portala PISO. Seznam novic je dostopen v glavnem meniju in se privzeto izpiše ob prijavi v sistem.

6. Manjši popravki in interne posodobitve

Vabilo na konferenco Zlati kamen 2013

Vsi predstavniki občin vljudno vabljeni na konferenco Zlati kamen 2013, kjer sodelujemo kot pokrovitelji!

Na kraju samem si boste lahko ogledali novosti v naši ponudbi, zaupali vam bomo kakšno skrivnost, poleg tega pa nam boste lahko zastavili katerokoli vprašanje v zvezi s prostorskimi zadevami - gotovo bomo našli skupno rešitev!

Več o prireditvi in prijave na povezavi Konferenca 2013.

Ažuriranje podatkov DOF - 2012

V sistemu PISO smo izvedli ažuriranje podatkov DOF - za južni del Slovenije - v sklopu tekočega ciklusa letalskih snemanj.

klikni za prikaz območja

Karta levo prikazuje trenutno stanje razpoložljivih listov DOF, glede na datum snemanja.

Oglejte si še: Arhivski letalski posnetki (črno-beli).

Datum sprejema OPN

Evidenco prostorskih podatkov smo dopolnili z informacijo o sprejemu oziroma potrditvi Občinskih prostorskih načrtov (OPN) - pri občinah, ki so slednje že sprejele in vključile v sistem PISO.

V kolikor je sklop vključen, se v izpisu stanja podatkov (meni "Stanje podatkov") izpiše datum OPN.

Sam sklop je sistemsko za vse občine opremljen z iskalnikom lokacije za tematski sklop.

klikni za povečavo

Dopolnjena uporabniška navodila

Pripravili smo dopolnjena navodila za PISO Spletni pregledovalnik, ki so dostopna v meniju Pomoč.

Navodila vsebujejo in podrobno opišejo vse izboljšave v zadnjem obdobju, kot so: Geometrijska poizvedba, Vnos seznama parcel ali stavb za iskanje, Prikaz elementov v okviru lokacijskega poizvedovanja itd.
Dodali smo tudi novo poglavje "Geolokacija".


piso_navodila_pregledovalnik.pdf

Stran 36 od 48 << < 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.