Modeli vrednotenja nepremičnin

V tematskem sklopu Nepremičnine > Modeli vrednotenja nepremičnin smo posodobili vrednostne cone in indekse vrednosti nepremičnin, ki jih določa Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017. Omogočena je poizvedba in povezava na dokument, ki podrobno opiše posamezen model, referenčne nepremičnine ter način izračuna vrednosti nepremičnine.

klikni za povečavo

Polnilnice za električna vozila

Vključili smo nov tematski sklop Druge državne vsebine > Polnilne postaje, ki prikazuje lokacije polnilnic za električna vozila.
Vir: www.gremonaelektriko.si

klikni za povečavo

Vključena 145. občina - Horjul

Družini PISO se je v tem tednu pridružila občina Horjul.
Dostop na povezavi https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=Horjul

POSODOBLJENI LETALSKI POSNETKI - DOF 2017

 V PISO spletni pregledovalnik smo vključili najnovejše podatke državnega digitalnega ortofota iz leta 2017. Območje pokritosti je JZ del Slovenije in je razvidno iz slike, ki je dostopna na povezavi.

Lokacijska informacija - predizpolnjena št. zadeve

S posodobitvijo aplikacije PISO Lokacijska informacija je odslej možna predizpolnjena številka zadeve.
Občine, ki pa imajo aplikacijo zvezano s svojim Dokumentnim sistemom, pa bodo kot običajno že imele v vlogi predizpolnjene vse informacije, ki so del vhodne pošte.

klikni za povečavo

Revidiran osnutek aglomeracij, december 2017

V internem delu smo v tematska sklopa Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) vključili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA - revidiran osnutek 2017. Spodaj navajamo pojasnila glede pogosteje podanih pripomb:

 • v tem trenutku mej aglomeracij še ni mogoče uskladiti z mejami stavbnih zemljišč;
 • poimenovanje aglomeracij bo prilagojeno glede na prejete pripombe v okviru osnutka novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
 • pristojno ministrstvo ugotavlja, da so s preveritvijo in prilagoditvijo oz. korekcijo metodološkega pristopa opravljenih prostorskih analiz pripombe v zvezi z izločitvijo nekaterih reliefno "problematičnih" območij večinoma že upoštevane;
 • pripombe za delitev aglomeracij zaradi geografskih ovir (npr. vodotoki) niso upoštevane; skladno z razlago Evropske komisije geografske ovire niso razlog za delitev aglomeracij;
 • pripombe za združitev posameznih manjših aglomeracij, ki pa niso stične, niso upoštevane, saj bi bila taka rešitev v nasprotju s samo definicijo aglomeracije, ki predstavlja območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena;
 • pripombe za združitev posameznih aglomeracij, ki so sicer priključene na isto ČN, hkrati pa niso stične, niso upoštevane.

 

klikni za povečavo

Vključena 144. občina - Gorišnica!

PISO se širi!
Zadnji vključeni občini Šentilj se je v tem tednu pridružila še občina Gorišnica!

klikni za povečavo

Posodobitev sklopa "Druge državne vsebine"

V tematskem sklopu Druge državne vsebine smo izvedli obširnejšo posodobitev podatkov v naslednjih tematskih sklopih:

 • Demografski statistični podatki (SURS);
 • Kmetijstvo > Kmetijska zemljišča (raba in GERK);
 • Kulturna dediščina.

 

klikni za povečavo

PISO Desktop - tiskanje kartografskih prilog

Zadnja posodobitev namizne aplikacije prinaša tudi 2 pomembni funkcionalnosti v modulu Lokacijska informacija:

 • v primeru da se lokacijska informacija izdela za več parcel v isti katastrski občini, ki niso prostorsko sklenjene, aplikacija prilagodi izris vsebine iz prostorskega plana;
 • uporabnik lahko vnese poljubno merilo izdelave kartografskih prilog.

Na sliki je primer 2 območij, ko parcele niso prostorsko sklenjene in se nahajajo na 3 TTN5 listih. V takšnih primerih aplikacija prepozna vsako prostorsko sklenjeno območje posebej, za katero pripravi vsebino iz prostorskega plana in jo nato združi v skupno kartografsko prilogo. Vmesnega prostora na TTN listih, kjer ni obravnavanih parcel, pa ne vključi v končni dokument. Ob tem lahko uporabnik poljubno izbere tudi merilo izdelave: izbira lahko med vrednostmi od 1:1000 do 1:10.000.

 

klikni za povečavo

Stran 10 od 51 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 50 > >>

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.