OPOZORILO: Prikazane so arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni do 31.3.2020

V sistem PISO smo dodali arhivske posplošene vrednosti nepremičnin, izračunane po stari metodologiji, veljavni do 31.3.2020. Podatki o vrednostih za novonastale nepremičnine po 31.3.2020 posledično niso na voljo.

Dodatna pojasnila na povezavi GURS - vrednosti arhiv

klikni za povečavo

Modeli vrednotenja nepremičnin (ZMVN-1B)

V sistemu PISO smo posodobili sloj modelov vrednotenja nepremičnin, ki veljajo od 1.4.2020. Nahajajo se v tematskem sklopu Nepremičnine.

klikni za povečavo

Sprememba strukture podatkov in množično vrednotenje

Sporočamo, da smo uskladili strukturo podatkov PISO z novo strukturo podatkov kot jo prikazuje GURS v javnem vpogledu. Spremembe se nanašajo na strukturo podatkov stavb in zemljiškega katastra.

Iz podatka o stavbi so odstranjene naslednje informacije:

  • dejanska raba,
  • temeljenje, ogrevanje, telefon, kabelska TV, računalniška mreža, industrijski tok, komprimiran tok, čistilna naprava in tehnični plin,
  • podatek o dvigalu je vezan na del stavbe.

Pri podatku o delu stavbe se je spremenil šifrant dejanske rabe in odstranjene so naslednje informacije:

  • kuhinja, kopalnica, stranišče, število sob,
  • izolacija, klima,
  • počitniška raba, prijavljena dejavnost, najem, parkirna mesta.

Pri podatku o parcelah se je spremenil šifrant dejanske rabe in odstranjen je podatek o vrednosti nepremičnine.

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Namen ukrepov je omiliti posledice epidemije virusa za državljane ter gospodarstvo na različnih področjih. Med drugim zakon določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj bi se morale nove posplošene vrednosti nepremičnin začeti javno izkazovati že s 1. aprilom 2020. Ker so bila finančna sredstva za te namene začasno prerazporejena na odpravljanje posledic epidemije COVID-19, se bodo nove posplošene vrednosti nepremičnin začele javno izkazovati z zamikom.

Veljavni prostorski akti

V PISO spletnem pregledovalniku bomo v naslednjih dneh določili zeleno barvo tematskima sklopoma, kamor sta vključena veljavni prostorski akt (npr. OPN, prostorski plan) in veljavni podrobnejši izvedbeni akti (npr. OPPN-ji). Omenjena tematska sklopa bosta tudi prestavljena na vrh občinskih vsebin. Tako boste interni in javni uporabniki takoj vedeli, kateri prostorski akt je veljaven.

Na spodnjem slikah si lahko ogledate še primer nove ureditve:

klikni za povečavo

klikni za povečavo

PISO Ceste, BCP

Z letošnjim letom vam ponujamo storitev vzpostavitve in posodabljanja banke cestnih podatkov - BCP, katero morate vsako leto do 15. maja poslati na DRSI. Za potrebe vaše občine smo oblikovali tri pakete:

  • PAKET A vsebuje enkratno posodobitev in oddajo BCP, brez dostopa do aplikacije. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
  • PAKET B vsebuje zgolj dostop do aplikacije PISO Ceste. Sami nato vnašate spremembe in posodabljate BCP, ter komunicirate z DRSI. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO,
  • PAKET C vsebuje dostop do aplikacije PISO Ceste + posodobitev in oddajo BCP. S tem paketom imate nemoten dostop do aplikacije, kjer lahko spremljate ali sami vnašate spremembe. Mi prevzamemo končno posodobitev BCP, oddamo evidenco na DRSI, ter prevzamemo vso komunikacijo in usklajevanje. Paket vsebuje tudi vključitev sprememb v spletni PISO.

Aplikacija PISO Ceste je namenjena celovitemu upravljanju z občinskim cestnim omrežjem. Od temeljnih podatkov, vezanih na odsek in stacionažo, banke cestnih podatkov (BCP), katastra horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, do podpore za izdajanje dovoljenj za zapore, prometnih informacij in cele palete statističnih in analitičnih poročil. Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim cestnim omrežjem je združeno na enem mestu.

Vse vaše podatke lahko vedno izvozite v standardne SHP datoteke in v Excelove datoteke. Omogočen je tudi uvoz vaših obstoječih podatkov in pretvorba med formati.

Oglejte si še:

Za več informacij nas kontaktirajte.

klikni za povečavo

 

Aglomeracije - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

V sistemu PISO smo posodobili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA, ki se nahaja v tematskih sklopih Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP).

klikni za povečavo

Vključena občina Vitanje

Nova PISO občina - Vitanje.

Vitanje

DOF 2016-2019

NOVO: Podlaga iz digitalnega ortofota 2016-2019

V PISO je sedaj vključen najnovejši digitalni ortofoto (DOF) posnet v obdobju med 2016 in 2019.

Na voljo je kot del privzete podlage ali kot posebna podlaga. 

klikni za povečavo

    Vir: GURS, 2019.

Vrednotenje nepremičnin - vrednostne cone

V interni PISO smo vključili vrednostne cone, ki se bodo uporabljale pri vrednotenju nepremičnin. Nahajajo se v tematskem sklopu Nepremičnine > Modeli vrednotenja nepremičnin > ZMVN-1A (predlog oktober 2019)

Javna razgrnitev bo objavljena 1. oktobra, takrat bodo vrednostne cone objavljene tudi v javnem delu.

klikni za povečavo

Evidenca stavbnih zemljišč

V interni in javni PISO smo vključili evidenco stavbnih zemljišč - pozidana zemljišča, ki se nahajajo v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Evidenca stavbnih zemljišč > Pozidana zemljišča.

Evidenca stavbnih zemljišč je v skladu z ZUreP-2 namenjena načrtovanju namenske rabe prostora oziroma novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, načrtovanju komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike za sanacijo in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture, zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu ter za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih in vrednotenje stavbnih zemljišč. Evidenca stavbnih zemljišč je tudi podlaga za podajanje informacij o razvojnih stopnjah in drugih lastnostih stavbnih zemljišč za zainteresirane investitorje. Kot takšna bo lahko omogočila izvajanje ukrepov zemljiške politike ter povečala informiranost investitorjev in s tem bistveno pripomogla k uspešnejšemu razvoju naše države.

Opomba: zajem bo potekal do leta 2021, tako da trenutno podatki za vse občine še niso na voljo.

klikni za povečavo

Stran 2 od 49 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.