Stavbne številke

V nabor SKUPNIH SLOJEV smo dodali sloj "Stavbne številke". V izogib zamenjevanju z oznakami parcel je sloj ločeno prikazan od obrisov stavb, potrebno si ga je vklopiti v legendi ali v meniju.

klikni za povečavo

Posodobitev BCP za vse občine

V tematskem sklopu Infrastruktura (vir Občina) > Cestno omrežje (BCP) smo posodobili podatke državnih cest DC (grafika in opisni podatki) ter občinskih cest OC (opisni podatki BCP) - za vse vključene občine*.

Nasvet za iskanje po stacionaži najdete na povezavi NAVODILA BCP (1 MB).

klikni za povečavo

*v javnem delu za tiste občine z obstoječim tematskim sklopom Cestno omrežje (BCP)

Vključena občina KRANJSKA GORA

Vključena 137. občina! Sistem PISO odslej na voljo tudi za Občino Kranjska Gora.

Kranjska Gora

Brezplačni seminar PISO Splošni katastri

V terminih 24.6.2014 (torek) ob 9:00 ter 3.7.2014 (četrtek) ob 9:00 bomo organizirali namenski BREZPLAČNI seminar za interne uporabnike na temo upravljanja s podatki v PISO Splošnih katastrih, ki smo ga nekaterim občinam brezplačno vključili za namene testiranja ali urejanja Zemljišč za gradnjo stavb (ZGS).

PISO Splošni katastri

Trajanje okvirno 1h.

Prijave nam pošljite na piso@realis.si ali na 01 542 71 10.

KAKO do opisa tematskega sklopa oziroma karte

Tematski sklopi oziroma karte, ki se nahajajo v PISO Spletnem pregledovalniku, prikazujejo določene vsebinsko sorodne prostorske podatke -> tematike. Številni izmed njih so za lažje razumevanje prikazanih prostorskih vsebin opremljeni z opisom, nekateri pa vsebujejo tudi povezave na dodatne priloge ali spletne strani (Odlok OPN, Legenda OPN, spletne strani virov podatkov …).

Do opisa posameznega tematskega sklopa dostopamo tako, da najprej izberemo želen tematski sklop (1) in nato v naslovni vrstici prikaza kliknemo na ikono »opis« (2). Ob tem se v tekstovnem prikazu pod karto izpiše opis tematskega sklopa z morebitnimi povezavami na dodatne priloge ali spletne strani (3).

klikni za povečavo

POSEBNOST: pri posameznih tematskih sklopih (npr. Občinski prostorski načrt (OPN)) se opis vsebin izpiše tudi ob aktivaciji orodja Lokacijska poizvedba (»i«) in kliku na karto.

Posodobitev podatkov divja odlagališča

Podatke v sklopu Druge državne vsebine ⇒ Divja odlagališča odpadkov smo posodobili. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki jih evidentirajo prostovoljci. Glavnina odlagališč je bila evidentirana v sklopu obeh velikih akcij "Očistimo Slovenijo".

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov".

Vir podatkov: EKOLOGI BREZ MEJA

KAKO do seznama lastnikov parcel na predvidenem cestnem odseku

Poleg številnih drugih možnosti, ki smo jih spoznali že v preteklih novicah (npr. KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju ) lahko s pomočno orodja Geometrijska poizvedba pridobimo in izpišemo seznam lastnikov vseh parcel, preko katerih naj bi potekal nov oz. predviden cestni odsek.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA 3 (0.7 MB).

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov GURS (junij 2014)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS + AJPES:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

KAKO se registrirati v PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik omogoča učinkovit brezplačen vpogled v državne in občinske prostorske evidence. V pregledovalnik je možno vstopiti z ali brez prijave/registracije, vendar pa so številne funkcionalnosti oz. orodja na voljo zgolj registriranim prijavljenim uporabnikom.

Vstop v interni del PISO pregledovalnika je možen na osnovi varnostnega ključa, ki ga uporabniku dodeli pooblaščena oseba na občini. Za brezplačni dostop v javni del pa je potrebna zgolj registracija v sistem PISO (1). Z registracijo na vaš elektronski naslov prejmete geslo, ki ga nato skupaj z vašim elektronskim naslovom uporabljate za vstop v PISO Spletni pregledovalnik (2).
Registracijske podatke in geslo lahko kadarkoli spremenite (3).

Z enim uporabniškim imenom (vaš elektronski naslov) in osebnim geslom lahko nemoteno dostopate do javnih prostorskih podatkov oziroma evidenc vseh občin, ki so vključene v sistem PISO (4).

klikni za povečavo

Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih načrtov

Občine se lahko odločijo, da v postopku javne razgrnitve Občinskih prostorskih načrtov (OPN) ali podrobnejših načrtov (OPPN) ponudijo občanom (javnim uporabnikom) možnost podajanja pripomb na vsebino javne razgrnitve preko sistema PISO. To prinaša mnoge prednosti za vse udeležene v postopku:

  1. Uporabniki lahko enostavno označijo lokacijo in s tem parcelo ter vnesejo podatke v spletni obrazec. Na podlagi obrazca se pripravi dokument, ki ga uporabnik po potrebi dopolni ali označi poseg na karti, podpiše ter posreduje na občino. 
    Navodilo za podajanje pripombe

  2. Občina sproti spremlja vse pripravljene dokumente še preden se posredujejo na občino. Možen je grafični prikaz in vsebina podane pripombe preko dodanega sloja v tematskem sklopu javne razgrnitve.
  3. Občina po končani javni razgrnitvi prejme preglednico, ki vsebuje podatke vseh podanih pripomb (vlagatelj, kontakt, naslov, kat.občina in parcele, besedilo pripombe,...).
  4. Občina prejme poleg preglednice še grafični sloj parcel (npr. "ESRI Shapefile") z podanimi pripombami kar je odlično izhodišče za pregledovanje in obravnavo pripomb.
  5. Podjetje, ki pripravlja prostorski načrt in mora pripraviti gradivo za vsako posamezno pripombo, lahko to na podlagi tega grafičnega sloja, naredi bistveno hitreje in lažje.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Stran 30 od 51 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 50 > >>

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.